Wsparcie dla Administratorów IT

W dzisiejszym cyfrowym świecie, zarządzanie tożsamością i dostępem jest nieodłącznym elementem budowy bezpiecznych i efektywnych organizacji. Niezależnie czy chodzi o małe, średnie czy duże przedsiębiorstwa. Kontrola dostępu do zasobów, danych i aplikacji jest fundamentalna dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności działania każdej firmy.

W tym artykule przyjrzymy się tematowi zarządzania uprawnieniami pracowników, najlepszym praktykom, technologiom i narzędziom, a także dowiemy się, dlaczego warto wdrożyć rozwiązania typu Identity Management (IDM).

Zarządzanie Uprawnieniami Pracowników w IT

Dlaczego zarządzanie tożsamościami jest kluczowe?

Rozszerzająca się struktura firmy, rotacja pracowników, a nawet zmieniające się przepisy prawne to typowe wyzwania dla Administratorów IT. Dlaczego? Przygotowanie chociażby nowego stanowiska pracy dla przyszłego pracownika, konfiguracja i nadanie dostępów mogą zająć sporo czasu. Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia większą liczbę pracowników to takie zadanie staje się czasochłonnym, a nawet czasem trudnym wyzwaniem. W każdej firmie następują zmiany personelu, to administrator czuwa nad dostępami w firmie. Zmiana ręczna przestaje być efektywna. Rozwiązaniem, które wspomaga organizacje w tym aspekcie, jest zarządzanie tożsamością.

Zarządzanie tożsamościami (Identity Management, IDM) to integralna część zarządzania uprawnieniami pracowników. IDM koncentruje się na identyfikacji, autoryzacji i zarządzaniu tożsamościami użytkowników w środowisku IT. Daje organizacjom możliwość kontrolowania dostępu do systemów, aplikacji, danych i zasobów, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Administrator musi mieć stu procentową pewność, kto, kiedy ma jakie dostępy.

W kontekście przedsiębiorstwa, zarządzanie tożsamością ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i efektywności, przy jednoczesnym obniżeniu wydatków oraz eliminacji zbędnych czynności.

Główne cechy systemów IDM  

  • Centralizacja i jednolite zarządzaniekontrolowanie dostępu do różnych zasobów z jednego punktu.  

  • Identyfikacja i autoryzacjaidentyfikacja użytkowników i sprawdzenie ich tożsamości 

  • Hierarchia uprawnień – tworzenie hierarchii uprawnień 

  • Automatyzacja procesów automatyzacja wielu procesów, takich jak tworzenie, modyfikowanie i usuwanie kont użytkowników. Przyspiesza to działania administracyjne i minimalizuje błędy ludzkie. 

  • Zarządzanie cyklem życia użytkownika (ULM)obsługa cyklu życia użytkownika, począwszy od tworzenia konta, poprzez zarządzanie zmianami uprawnień, aż do dezaktywacji konta po zakończeniu zatrudnienia lub przypisanego zadania 

  • Rozszerzalność narzędzie jest skalowalne i może rosnąć wraz z potrzebami organizacji 

Zarządzanie tożsamością nie dotyczy tylko firm, które są związane z IT. Dotyczy wszystkich począwszy od małych firm, średnich, kończąc na dużych korporacjach. System IDM znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie poszukuje się metod zautomatyzowania procesów zarządzania uprawnieniami. Gdzie poszukuje się usystematyzowanych modeli zarządzania dostępem i tożsamością. Niezależnie od branży czy sektora, gdzie dana firma funkcjonuje.  

Automatyzacja, a zarządzanie tożsamością

Automatyzacja w ramach IDM odnosi się do zastosowania narzędzi i procesów, które pozwalają na zautomatyzowanie wielu czynności związanych z zarządzaniem tożsamościami i uprawnieniami użytkowników.

Oto omówienie zagadnienia automatyzacji w kontekście Identity Management:

  • Proces tworzenia kont użytkowników: Automatyzacja w IDM pozwala na szybkie i precyzyjne tworzenie nowych kont użytkowników. Kiedy nowy pracownik zostaje zatrudniony lub nowy użytkownik dołącza do organizacji, system IDM może automatycznie utworzyć konto użytkownika, przypisać mu odpowiednie uprawnienia oraz dostarczyć niezbędne informacje dotyczące logowania.
  • Zarządzanie zmianami uprawnień: Automatyzacja pozwala na skuteczne zarządzanie zmianami w uprawnieniach użytkowników. Na przykład, kiedy pracownik zmienia stanowisko lub rolę w organizacji, IDM może automatycznie aktualizować jego uprawnienia lub przypisywać nowe na podstawie zdefiniowanych reguł.
  • Proces usuwania kont użytkowników: Automatyzacja procesu usuwania kont w przypadku, gdy pracownik odchodzi z organizacji. System IDM może automatycznie dezaktywować konto, zablokować dostęp do zasobów i wykonać inne kroki zgodnie ze zdefiniowanymi procedurami.

Dzięki automatyzacji organizacje mogą zarządzać tożsamościami i dostępem w sposób bardziej efektywny, precyzyjny i zgodny z przepisami, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa, efektywności operacyjnej oraz zaufania klientów i partnerów.

Technologie i Narzędzia do Zarządzania Uprawnieniami – NEDAPS IDM

Nedaps-IDM-blog-zarzadzanie-tozsamoscia

NEDAPS IDM to narzędzie, które umożliwia automatyzowanie i usystematyzowanie procesu zarządzania polityką bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Pozwala on między innymi kontrolować dostępy pracowników, nadawać, modyfikować, tymczasowo blokować oraz odbierać je. Jest to nasze autorskie rozwiązanie, które indywidualnie dopasowujemy do specyfiki firmy Klienta. Co z pewnością stanowi przewagę nad innymi systemami tego typu. Aplikacja dostępna jest zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Rozwiązanie posiada przejrzysty w obsłudze interfejs graficzny. Przełożony w łatwy sposób może zarządzać dostępem i tożsamością swoich pracowników, a Inspektor Danych Osobowych oraz Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego może sprawować nadzór nad dostępami.

Dwuetapowe zatwierdzanie wniosków, które jest dostępne w naszej aplikacji pozwala nadzorować i sprawować lepszą kontrolę nad udzielonymi dostępami.

Nasze rozwiązanie posiada również możliwość eksportu danych zatrudnionych pracowników oraz przechowuje historię nadanych uprawnień. Dzięki tej funkcji NEDAPS IDM może posłużyć jako narzędzie audytowe.

Decydując się na wdrożenie naszego autorskiego rozwiązania z pewnością podniesiesz poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego w Twojej organizacji. Zadbasz o efektywne i sprawnie zarządzanie uprawnieniami pracowników. Skorzystasz z możliwości jakie daje automatyzacja procesów i skrócisz czas, który poświęcony zostałby na ręczne nadanie dostępów i zarządzanie tożsamością w Twojej organizacji.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat rozwiązania jakim jest NEDAPS IDM, zachęcamy do kontaktu.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy