Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

01 czerwca 2016

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 01 czerwca 2016 r. otrzymał informację od spółki zależnej COIG S.A. z siedzibą w Katowicach o podpisaniu przez nią znaczącej umowy z Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, której przedmiotem jest kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych klienta przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.W ramach kontraktu COIG S.A. będzie zapewniał kompleksowe świadczenie następujących usług informatycznych w modelu outsorcingowym: – przetwarzania danych systemu klasy ERP i Hurtowni Danych w Centrum Obliczeniowym COIG S.A., – wsparcia serwisowego oprogramowania klasy ERP SZYK2 własnego autorstwa, – wsparcia serwisowego Hurtowni Danych, – usług Service Desk, – rozwój oprogramowania będącego przedmiotem kontraktu.Realizacja umowy będzie się odbywać w oparciu o szeroko zdefiniowane parametry gwarantowanego poziomu świadczenia usług SLA _Service Level Agreement_.Wartość kontraktu wynosi 102,9 mln zł _brutto_, a termin realizacji to 48 miesięcy tj. od dnia 01.06.2016 r. do dnia 31.05.2020 r.Postanowienia umowy zawierają ograniczenia dotyczące zapłaty ewentualnych kar umownych na rzecz klienta do wysokości 50 % wartości wynagrodzenia netto.Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na dzień 31.03.2016 wynosiły 186,9 mln zł.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego