Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

14 października 2020

Numer raportu: 38/2020
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 14 października 2020 r. od spółki zależnej COIG S.A. o dokonaniu wyboru oferty konsorcjum firm w składzie: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Warszawie oraz COIG S.A. – Członek Konsorcjum z siedzibą w Katowicach (Wykonawca) w dniu 14 października 2020 r. jako najkorzystniejszej w postepowaniu organizowanym przez Skarb Państwa -Minister Finansów z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na wykonanie zamówienia „Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym” nr sprawy BDG.ZPB.230.33.2020 w zakresie części I przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych wraz z okablowaniem.

Maksymalna łączna wartość oferty wynosi 86 754 271,44 PLN brutto, w tym:
1. zamówienie podstawowe – 76 914 271,44 PLN brutto, z czego wynagrodzenie COIG S.A. wynosi 22 631 985,68 PLN brutto,
2. prawo opcji – 9 840 000,00 PLN brutto.

Prawo opcji obejmuje dostawę na tych samych zasadach i z tymi samymi wymaganiami dowolnego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia podstawowego. Uruchomienie prawa opcji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego wynosi 40 dni od dnia podpisania umowy; Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego.

Termin realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji wynosi 60 dni od dnia wysłania przez Zamawiającego zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. W zakresie prawa opcji, Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy od dni podpisania protokołu odbioru ilościowego.

Kryterium oceny ofert stanowiły:
– cena oferty – 60 pkt
– termin dostawy – 40 pkt

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy przez Wykonawcę, Emitent poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego