Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

24 lutego 2021

Numer raportu: 02/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający) oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP G800”, znak sprawy: PN/58/20/VBC.

Przedmiotem zamówienia (dalej „Zamówienie”) jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 8 281 959,00 zł brutto w tym:
1) zamówienie podstawowe (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 4 150 266,00 zł brutto;
2) prawo opcji (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 4 131 693,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia w zakresie:
1) zamówienia podstawowego wynosi do 45 dni od daty zawarcia umowy.
2) prawa opcji wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (gdy Zamawiający złoży zawiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji)

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy sprzętu w ramach prawa opcji, w terminie nie dłuższym niż 45 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o skorzystaniu z Prawa opcji.

Kryterium oceny ofert stanowią:
Cena – 60 pkt

Termin dostawy sprzętu wraz z wdrożeniem w zakresie zamówienia podstawowego – 40 pkt

W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez Emitenta, została wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku braku odwołania od czynności wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego