Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

30 grudnia 2019

Numer raportu: 41/2019
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 30 grudnia 2019r. od spółki zależnej COIG S.A. o podpisaniu w dniu 30 grudnia 2019r. umowy (zwanej dalej Umową) pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu (Zamawiający), a COIG S.A. (Wykonawca) z siedzibą w Katowicach na wykonanie zamówienia „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem ” nr sprawy ZP-BZ-0018/19.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług serwisu i rozwoju systemu SZYK2 oraz Hurtowni Danych udostępnianych z Centrum Przetwarzania Danych Wykonawcy oraz zapewnienie dostępu do systemów archiwalnych Zamawiającego.

Termin realizacji Umowy: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Wysokość wynagrodzenia umownego wynosi 13.492.116,00 PLN brutto. Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych:
1. w przypadku niedotrzymania z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, gwarantowanych przez niego poziomów usług określonych w Katalogach Usług, Wykonawca zobowiązany będzie do obniżenia wynagrodzenia należnego za świadczenie danej usługi o wartość określoną w załącznikach do Umowy, przy czym wysokość obniżenia wynagrodzenia w każdym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 20 % wartości miesięcznego ryczałtu Umowy; obniżenie wynagrodzenia wyklucza możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych;

2. w przypadku każdego świadomego naruszenia zakazu zatrudniania pracowników Zamawiającego do realizacji zadań objętych Umową Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 000,00 zł. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, jest ograniczona do kwoty stanowiącej 50 % wartości wynagrodzenia netto Umowy, łącznie, dla wszystkich zdarzeń, w czasie trwania Umowy jak też po jej zakończeniu. COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. O wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r.

Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego