Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

10 sierpnia 2020

Numer raportu: 24/2020
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 10 sierpnia 2020 r. od przedstawicieli ING Bank Śląski S.A., o podpisaniu w dniu 07 sierpnia 2020r. pomiędzy Emitentem i spółkami zależnymi tj. COIG S.A., GABOS SOFTWARE sp. z o.o., Logic Synergy Sp. z o.o. oraz podmiotem powiązanym ENTE Sp. z o.o. a ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank) z siedzibą w Katowicach aneksu do umowy wieloproduktowej kredytu bankowego.

Na mocy aneksu Bank przedłużył umowę wieloproduktową do dnia 16 sierpnia 2021r. utrzymując dotychczasową kwotę odnawialnego limitu kredytowego w kwocie 70.000.000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100 w okresie od dnia 07.08.2020r. do dnia 16.08.2021r.

W ramach Umowy poszczególne Spółki z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. otrzymały następujące sublimity: WASKO S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 57.000.000,00 mln zł, słownie: pięćdziesiąt siedem milionów złotych 00/100.
COIG S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 2 000 000,00 zł, słownie: dwa miliony złotych 00/100.
GABOS SOFTWARE sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 5 000 000,00 zł, słownie: pięć milionów złotych 00/100.
LOGIC SYNERGY Sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 1.000.000,00 zł, słownie: milion złotych 00/100.

Zgodnie z umową wieloproduktową kredyty obrotowe w rachunku bankowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w stosunku rocznym w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o marżę Banku.

Strony utrzymały zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z postanowień umowy wieloproduktowej w następujących formach:
– Zastaw rejestrowy na zapasach,
– Cesja wierzytelności z tytułu realizacji wskazanych kontraktów gospodarczych,
– Weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi,
– Hipoteki umowne ustanowione na trzech nieruchomościach stanowiących własność Emitenta.

Strony umowy odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z Kredytu Odnawialnego.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego