60/2006

Zbycie akcji własnych

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że na sesji giełdowej w dniu 5 grudnia 2006 roku Spółka dokonała sprzedaży 388.278 akcji własnych po średniej cenie 8,52 zł za jedną akcję.

W wyniku połączenia WASKO S.A. i HOGA.PL S.A., Spółka stała się właścicielem 1.183.245 akcji własnych stanowiących 1,3 % obecnego kapitału zakładowego WASKO S.A. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Spółka powinna zbyć akcje własne w terminie 12 miesięcy od daty ich nabycia, stąd Zarząd Spółki zdecydował o ich sprzedaży. Dodatkową intencją podjęcia tej decyzji jest dokonanie poprawy płynności (free float) walorów Spółki w obrocie giełdowym.

W chwili obecnej w posiadaniu WASKO S.A. znajduje się jeszcze 794.967 wyemitowanych przez Spółkę akcji, co stanowi 0,9% kapitału zakładowego. Zarząd WASKO S.A. informuje, że w celu uzyskania zgodności z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka zamierza zbyć wszystkie posiadane akcje własne i dokona tego w taki sposób aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na kurs akcji.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy