48/2005

Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki

Zgodnie z §5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, iż w dniu 20 października Rada Nadzorcza działająca na podstawie §26 ust.2 pkt c) Statutu Spółki dokonała wyboru LEX-FIN Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 r. oraz przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 r.

HOGA.PL S.A. korzysta i korzystała wcześniej z usług wybranego rewidenta w zakresie związanym z prowadzeniem rachunkowości Spółki oraz w zakresie badania sprawozdania finansowego za 2003 i 2004 rok i w zakresie przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2004 i 2005 roku.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy