57/2006

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, iż w dniu 30 listopada 2006 r. Pan Andrzej Gdula – Członek Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej HOGA.PL S.A.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy