55/2006

Nowy Zarząd HOGA.PL S.A.

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, iż w dniu 27 listopada bieżacego roku członkowie Zarządu Spółki w składzie: Jan Guja – Prezes Zarządu, Rafał Fulczyk – Wiceprezes Zarządu, Rafał Stefanowski – Wiceprezes Zarzadu, Bogusław Majka – Członek Zarządu,

złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru nowego Zarządu HOGA.PL S.A., który odtąd stanowią osoby: Wojciech Wajda – Prezes Zarządu Paweł Kuch – Wiceprezes Zarządu Andrzej Rymuza – Wiceprezes Zarządu Tomasz Kosobucki – Członek Zarządu Piotr Zerhau – Członek Zarządu.

Zmiany w Zarządzie Spółki wynikają z finalizowanego obecnie połączenia HOGA.PL S.A. i WASKO S.A. Skład Zarządów obu przedsiębiorstw stanowią od dzisiejszego dnia te same osoby, a przeprowadzona unia personalna została dokonana przede wszystkim w celu jak najlepszego zintegrowania i przygotowania obydwóch firm do mającego wkrótce nastąpić połączenia.

HOGA.PL S.A. i WASKO S.A. złożyły w dniu 29.09.2006 r. do Sądu Rejestrowego w Gliwicach wnioski o rejestrację połączenia. W chwili obecnej spółki oczekują na przedmiotowe postanowienie Sądu w tej sprawie.

Więcej informacji o nowych osobach wybranych w skład Zarządu HOGA.PL S.A. zostanie przekazanych w kolejnym raporcie bieżącym Spółki w dniu jutrzejszym.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy