56/2006

Informacje o nowych Członkach Zarządu HOGA.PL S.A.

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. w związku z powołaniem w dniu 27 listopada 2006 roku Pana Wojciecha Wajdy, Pana Pawła Kucha, Pana Andrzeją Rymuzy, Pana Tomasza Kosobuckiego oraz Pana Piotra Zerhaua w skład Zarządu Spółki, przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat nowych Członków Zarządu HOGA.PL S.A.

Wojciech Wajda – ma 58 lat, posiada wykształcenie wyższe techniczne. W roku 1973 ukończył naukę na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Po ukończeniu studiów, do roku 1988 Wojciech Wajda prowadził działalność badawczą i dydaktyczną na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Matematyczno – Fizycznym oraz w Instytucie Fizyki w Zakładzie Akustyki Molekularnej i Kwantowej. Odbywał liczne staże, w tym w Wojskowej Akademii Technicznej, w Instytucie Technologii Elektronowej oraz w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Wilnie. Wojciech Wajda jest laureatem wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń, za działalność gospodarczą, naukowo – badawczą oraz charytatywną i społeczną otrzymał między innymi Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wojciech Wajda jest głównym założycielem i akcjonariuszem Grupy Kapitałowej WASKO S.A. Od roku 1988 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu WASKO S.A. W skład grupy kapitałowej zarządzanej przez Wojciecha Wajdę wchodzą następujące spółki: WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach, HOGA.PL S.A. z siedzibą w Gliwicach, ENTE S.A. z siedzibą w Gliwicach działającej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (podstrefa Gliwice), PONAR REMO Sp. z o.o. z siedzibą w Kępnie oraz ATUT Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Od roku 2001 Wojciech Wajda wraz z WASKO S.A. pozostaje strategicznym inwestorem HOGA.PL S.A. i jej znaczącym akcjonariuszem. W chwili obecnej Wojciech Wajda posiada 1.464.040 akcji HOGA.PL S.A. stanowiących 29,6% jej kapitału akcyjnego. Wspólnie z WASKO S.A. dysponuje łącznie 66,2% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Pan Wojciech Wajda, nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do HOGA.PL S.A. i WASKO S.A. podmiotu. Wojciech Wajda nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Paweł Kuch – ma lat 40, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Paweł Kuch rozpoczynał pracę zawodową jako programista w firmie OBREAM Zabrze, w której pracował przez dwa lata od 1990 roku. Od roku 1992 do chwili obecnej Pan Paweł Kuch związany jest z firmą WASKO S.A. Początkowo pracował jako programista, następnie był zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zakładu Informatyki, a w latach 1996 – 2005 pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Informatyki. W 2003 roku Pan Paweł Kuch został powołany w skład Zarządu WASKO S.A. jako Wiceprezes Zarządu, od roku 2005 jest także Zastępcą Dyrektora Generalnego WASKO S.A.

Pan Paweł Kuch, nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do HOGA.PL S.A. i WASKO S.A. podmiotu. Paweł Kuch nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewyplacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Andrzej Rymuza – lat 42, ukończył w 1987 roku Technikum Łączności w Warszawie. Od roku 1992 do 1994 pracował jako inżynier serwisowy systemów UNIX w ICL Poland LTD, następnie od roku 1995 do roku 2000 pracował w Sun Microsystem Poland Sp. z o.o. jako inżynier systemowy baz danych oraz jako dyrektor handlowy odpowiedzialny za rynek telekomunikacyjny. W latach 2000 – 2006 Pan Andrzej Rymuza pracował w EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Handlowego. Od sierpnia 2006 roku Pan Andrzej Rymuza pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu WASKO S.A. i jest Zastępcą Dyrektora Generalnego.

Pan Andrzej Rymuza, nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do HOGA.PL S.A. i WASKO S.A. podmiotu. Andrzej Rymuza nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewyplacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Tomasz Kosobucki – lat 36, jest magistrem ekonomii, ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach, Wydział Zarządzania. Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. jako agent ubezpieczeniowy, posiadający zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeniowego nr 5726/96 na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego. W latach 1995 r. – 2001 pracował na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach jako asystent w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem. Od roku 1996 pracował w Mostostal Zabrze – Holding S.A. jako Zastępca Kierownika Działu Monitoringu Spółek Zależnych Od 1997 do 2001 roku pracował w Beskidzkim Domu Maklerskim S.A., początkowo jako Specjalista ds. Rynku Pierwotnego, a od 1999 roku jako Dyrektor Wydziału Rynku Pierwotnego. Był jednym z głównych założycieli HOGA.PL S.A. i związany jest ze Spółką od jej powstania do dnia dzisiejszego. Początkowo pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, a od 2001 pracował jako Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny HOGA.PL S.A. Z funkcji tej zrezygnował w roku 2005 ze względu na powołanie jego osoby w skład Zarządu WASKO S.A., w którym funkcję Członka Zarządu Pan Tomasz Kosobucki pełni do chwili obecnej. Od 2005 do 2006 roku Tomasz Kosobucki ponownie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A. Tomasz Kosobucki pełnił także w latach 1998 – 2001 funkcję Członka Rady Nadzorczej Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych S.A., w latach 1998 r. – 2006 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Kompleksowe Roboty Inżynieryjno Sanitarne i Budowlane S.A. oraz w latach 2004 – 2006 był Członkiem Rady Dyrektorów spółki STALA HOLDING S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Obecnie jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Śląskiego Domu Inwestycyjnego ELIMAR S.A. z siedzibą w Katowicach oraz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki PONAR REMO Sp. z o.o.

Pan Tomasz Kosobucki, nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do HOGA.PL S.A. i WASKO S.A. podmiotu. Tomasz Kosobucki nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Zerhau – ma 35 lat, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończył w 1996 roku naukę na Wydziale Automatyki, Informatyki i Elektroniki kierunek Elektronika. Od 1996 roku do chwili obecnej Pan Piotr Zerhau jest zatrudniony w przedsiębiorstwie WASKO S.A. Od lipca 2006 roku pełni funkcję Członka Zarządu WASKO S.A., wcześniej był Dyrektorem Departamentu Usług Serwisowych.

Pan Piotr Zerhau nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do podmiotu HOGA.PL S.A. Piotr Zerhau nie posiada akcji HOGA.PL S.A., nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy