35/2023

Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do Umowy Wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 26.10.2023 r. pomiędzy Emitentem i spółkami zależnymi tj. COIG S.A., GABOS SOFTWARE Sp. z o.o., LogicSynergy Sp. z o.o. oraz podmiotem powiązanym ENTE Sp. z o.o. a ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank) z siedzibą w Katowicach został zawarty aneks do Umowy Wieloproduktowej kredytu bankowego.

Na mocy aneksu Bank przedłużył Umowę Wieloproduktową do dnia 31 stycznia 2024 r na dotychczasowych warunkach, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 03/2023. Zawarcie niniejszego aneksu ma na celu ujednolicenie terminów obowiązywania umów zawartych pomiędzy Emitentem a Bankiem.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy