Voyager Rail

Zarządzanie flotą lokomotyw i wagonów kolejowych

Zarządzanie flotą lokomotyw  – Voyager Rail to łatwy sposób na monitoring pojazdów i zarządzanie flotą. Jest przeznaczony do monitorowania różnego typu pojazdów , wykorzystując do tego celu urządzenia pomiarowe zainstalowane na lokomotywie (sondy, przepływomierze). Zebrane dane przekazywane są do system z użyciem transmisji GPS/GPRS, a następnie przetwarzane, analizowane, zapisywane i poddane archiwizacji. Wszystkie istotne parametry dotyczące monitorowanych obiektów oraz zdalne sterowanie pracą zainstalowanych urządzeń, udostępniane są poprzez platformę internetową jako oprogramowanie zarządzające oparte o lokalizację na mapach Polski i Europy. Ponadto, system udostępnia dedykowany Portal Maszynisty umożliwiający przekazywanie niezbędnych danych dla maszynistów oraz dedykowaną Aplikację mobilna pozwalającą na tworzenie kart pracy maszynisty, pobieranie dokumentów rozkładowych i tworzenie elektronicznych dokumentów kolejowych.

System zarządzania flotą lokomotyw Voyager Rail umożliwia określenie położenia geograficznego obiektu, kierunku i parametrów urządzeń pokładowych oraz prezentację informacji dotyczących stanu rzeczywistego wg ustalonej częstotliwości odświeżania. Ponadto system zapewnia całodobowy dostęp do danych bieżących i archiwalnych w tym do historycznych tras wraz z jej parametrami, jednocześnie zapewniając komunikację tekstową z kierowcą oraz dyspozytorem.

Korzyści

 • skuteczne zabezpieczenie przed kradzieżą pojazdu i ładunku,
 • zarządzanie flotą pojazdów, optymalizacja i nadzór nad kosztami,
 • kompleksową procedurę serwisowania,
 • nadzór nad dokumentacją pojazdów kolejowych,
 • integracja z zewnętrznymi systemami IT,
 • integracja z systemami PLK,
 • możliwość wykorzystania urządzeń mobilnych do celów tworzenia kart pracy lub elektronicznych dokumentów (np. wykaz R7) lub przekazywania aktualizowanych danych kolejowych,
 • kontrola rzetelności pracy załogi,
 • podwyższenie dyscypliny pracy maszynistów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa maszynistów,
 • polepszenie wizerunku firmy (punktualność, szybkość, pewność),
 • redukcja strat ponoszonych wskutek nieprawidłowego wykorzystywania taboru,
 • optymalizacja kosztów związanych z usuwaniem awarii,
 • usprawnienie organizacji procesów logistycznych,
 • usprawnienie generowania dokumentów elektronicznych,
 • możliwość realizacji dedykowanego zakresu funkcjonalnego zależnego od potrzeb przewoźnika w tym integracji z systemami wewnętrznymi organizacji.

Funkcjonalności

To nas wyróżnia
 • Monitoring różnego typu pojazdów
 • Zbieranie danych poprzez urządzenia pomiarowe
 • Bezprzewodowa transmisja danych
 • Serwer odbierania danych
 • Webowa aplikacja do zarządzania flotą

Prezentacja czasu i trybu pracy pojazdów oraz maszynistów, wraz z prezentacją lokalizacji monitorowanych obiektów odbywa się na szczegółowych cyfrowych planach miast oraz mapach drogowych Polski i Europy.

Procesy automatyczne systemu umożliwiają aktywację trybu alarmowego opartego o system czujników ruchu oraz monitorowanie sond, efektem tych działań jest generowanie alarmów i kontrola pozaeksploatacyjnych ubytków paliwa lub przekroczenia poziomu obrotów.

System zarządzania flotą lokomotyw umożliwia dostęp do Elektronicznego Wykazu Świadectw Maszynisty oraz cykliczną aktualizację uprawnień maszynisty poprzez automatyczną procedurę poznawania szlaków przez maszynistę, jednocześnie gromadzi informację na temat znajomości typów lokomotyw.

System umożliwia prowadzenie ewidencji lokomotyw i wagonów poprzez ewidencjonowanie przebiegu lokomotywy, przydzielanie i ustawienie czasu przeglądów lokomotywy, gromadzenie informacji o wykorzystaniu pojazdów (lokomotyw) wraz z kierującymi (maszynistami), ewidencjonowanie napraw wagonów (poprzez importowanie danych o uszkodzonych wagonach z eksportowanych plików CSV lub innego systemu przewoźnika po wykonanej integracji), ewidencjonowanie serwisów lokomotyw, w tym wgląd do poszczególnych etapów napraw, zlecanie napraw lokomotyw wraz z dostępem do archiwalnych zgłoszeń.

Bezpieczeństwo danych

Integracja i raportowanie

Wszystkie gromadzone dane dostępne są także w postaci raportów generowanych w ogólnie stosowanych formatach CSV, XLS, XLSX oraz PDF.

Bezpieczeństwo gromadzonych danych zapewnianie jest przez przechowywanie danych archiwalnych oraz wykorzystanie dwuetapowego logowania dla pracowników kolei (dyspozytorów i maszynistów) opartego o kod SMS.

Zarządzanie flotą lokomotyw – Voyager Rail zapewnia integrację z systemem PLK SEPE – obustronna transmisja danych, SKRJ OCTOPUS v2 – dedykowany interfejs do Systemu Konstrukcji Rozkładu Jazdy oraz SZYK2 – zarządzanie procesami produkcyjnymi, w tym generowanie elektronicznego listu przewozowego dla systemów zewnętrznych klientów, oraz śledzenie przesyłek na mapie cyfrowej i przeglądów pojazdów historycznych.

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania