Rozwiązania dla miast

Zarządzanie infrastrukturą i transportem 24/7/365

Pomagamy samorządom sprostać trudnym wyzwaniom związanym z infrastrukturą i transportem w czasach szybko rozwijającej się technologii i globalizacji. Instytucje publiczne znajdują się pod coraz większą presją dostarczania zrównoważonych, elastycznych i dostępnych rozwiązań, dlatego potrzeba nowego sposobu obsługi takich zagadnień jest bardziej krytyczna niż kiedykolwiek. WASKO oferuje wsparcie w zakresie rozwiązania problemów i zagadnień w strukturze logistycznej miasta i regionu.

Automatyczny System Obsługi Zajezdni System Automatycznej Obsługi Zajezdni ASOZ

Do głównych funkcjonalności systemu ASOZ należy zaliczyć automatyczne sterowanie ruchem tramwajów na terenie zajezdni z uwzględnieniem, śledzenie położenia tramwajów na terenie zajezdni, planowanie pracy oraz rejestrację czasu pracy motorniczych, planowanie przeglądów okresowych, integrację z urządzeniami diagnostycznymi typu: tokarka podtorowa lub stanowisko kontroli zużycia profilu kół. Czytaj więcej

Bazy Danych WASKO

Nasze bazy danych jako jedyne na rynku oferują przyporządkowanie wielu urzędów i instytucji do adresów na podstawie właściwości terytorialnej. Dzięki powiązaniu tych informacji nasza baza danych może znaleźć zastosowania m.in. w mechanizmach automatycznej korespondencji. Informacje znajdujące się w słownikach pochodzą z oficjalnych źródeł, m.in. z: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównego Urzędu Statystycznego; czy z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Czytaj więcej

System wspomagania dowodzenia

System Wspomagania Dowodzenia dla Straży Miejskich, w sposób unikalny w skali kraju, kompleksowo wspomaga proces obsługi zdarzeń od momentu przyjęcia zgłoszenia na numer alarmowy 986, poprzez zadysponowanie właściwych patroli na miejsce zdarzenia, wszczęcie postępowania mandatowego, skierowanie wniosku o ukaranie do sądu aż po zarejestrowanie wyników działań, prowadzonych postępowań i wokand. Czytaj więcej

OpenEye SCADA, nagłówek 1920x1080 OpenEye SCADA

Systemy SCADA są obecne m.in. w roli systemu kontroli pracy automatyki budynkowej (BMS), podczas monitorowania pracy linii produkcyjnych, kontroli funkcjonowania sieci i obiektów technologicznych w branży wodociągowej, gazowniczej, energetycznej czy ciepłowniczej, jednocześnie coraz częściej znajdując swoje wykorzystanie również w świecie IT, gdzie ich możliwości są wykorzystywane podczas monitorowania pracy urządzeń komputerowych i systemów informatycznych. Czytaj więcej

Voyager Rail Zarządzanie flotą lokomotyw Monitoring Lokomotyw i Wagonów Kolejowych: Voyager Rail

System Voyager Rail to łatwy sposób na monitoring pojazdów i zarządzanie flotą. Jest przeznaczony do monitorowania różnego typu pojazdów , wykorzystując do tego celu urządzenia pomiarowe zainstalowane na lokomotywie (sondy, przepływomierze). Zebrane dane przekazywane są do system z użyciem transmisji GPS/GPRS, a następnie przetwarzane, analizowane, zapisywane i poddane archiwizacji. Czytaj więcej

Inteligentne Systemy Monitoringu

Inteligentna analityka obrazu sprawdza obraz przed kamerą i porównuje go ze zdefiniowanymi wcześniej wzorcami zdarzeń i zachowań. Wejście w chronioną strefę, pozostawienie przedmiotu bez nadzoru, akty wandalizmu, niebezpieczne zachowania na drodze typu jazda pod prąd lub pieszy na drodze, upuszczenie ładunku, odczytywanie numerów tablic rejestracyjnych i wiele innych zdarzeń może być wykrywanych automatycznie. Takie działania podnoszą bezpieczeństwo oraz zmniejszają liczbę fałszywych alarmów. Czytaj więcej

Platforma informatyczna dla komend Policji

Platforma informatyczna dla Wojewódzkich Komend Policji dla obszaru prewencji i ruchu drogowego to złożony system informatyczny o wysokiej dostępności przeznaczony do wykorzystania przez jednostki wewnętrzne policji oraz przez obywateli. Czytaj więcej

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania