Numer raportu: 20/2011

Złożenie najniższej oferty przez Konsorcjum WASKO S.A.,Fonbud Sp. z o. o. i Jacek Dudek TELNET S. K. A. w postępowaniu na zaprojektowanie i wykonanie Regionalnej Sieci szerokopasmowejWojewództwa Dolnośląskiego

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w przetargu ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na „Zaprojektowanie i wykonanie Regionalnej Sieci szerokopasmowej Województwa Dolnośląskiego” składającej się  z warstwy szkieletowej oraz dystrybucyjnej w ramach projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” oferta złożona przez Konsorcjum WASKO S.A., Fonbud Sp. z  o. o. i Jacek Dudek TELNET S. K. A. była najniższa. Wartość złożonej oferty wynosi 148,9 mln zł (netto).

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących budowy sieci szerokopasmowej o charakterze szkieletowo-dystrybucyjnym na obszarze województwa dolnośląskiego o długości ok 1 769 km. Termin realizacji projektu wyznaczono na 30.09.2013.

 

Zarząd WASKO S.A. podkreśla, że fakt złożenia najniższej  oferty nie jest równoznaczny z jej wyborem ani tym bardziej z podpisaniem umowy w tym zakresie. O  ewentualnym wyborze oferty i podpisaniu stosownej umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

 

Jako kryterium uznania zamówienia za znaczące uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec III kwartału 2011 r. wynosiły 163 732 tys. zł.