Numer raportu: 30/2018

Informacja o wyborze oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez Urząd Morski w Gdyni (Zamawiający) w trybie przetargu publicznego nieograniczonego zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pod nazwą „Zaprojektowanie i Budowa Morskiego Systemu Łączności w Niebezpieczeństwie GMDSS-PL”. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie zgodnego z wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu. Zasadniczym celem budowy Systemu Łączności w Niebezpieczeństwie GMDSS-PL jest stworzenie niezawodnego i nowoczesnego systemu łączności radiotelefonicznej zapewniającego pokrycie obszaru odpowiedzialności Polski za poszukiwanie i ratownictwo na Morzu Bałtyckim. Zadanie zostanie zrealizowane do 31.12.2019.
Oferta WASKO S.A. z ceną 16 715 700,00 PLN brutto została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. Kryteriami oceny ofert, poza ceną (60%), były również Okres obowiązywania gwarancji i rękojmi (20%), Funkcjonalność (5%), System zapewnienia jakości ISO 9001 (5%) oraz Gwarantowany czas naprawy (10%).
O fakcie podpisania umowy z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.