Jak działa Trenażer operatorów tunelu i Symulatora tunelu?

Obecne czasy charakteryzują się dużą dynamiką przyrostu ruchu samochodowego na coraz bardziej rozbudowanej infrastrukturze drogowej obejmującej swym zasięgiem drogi ekspresowe, autostrady i tunele. Jednym z najskuteczniejszych sposobów zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zapewnienie jak najlepszej płynności ruchu jest stosowanie zaawansowanych systemów inteligentnego zarządzania transportem ITS (ang. Intelligent Transport System).

Nowoczesne systemy zarządzania ruchem – zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu

Istotnymi elementami służącymi zarządzaniu systemami ITS są Centra Zarzadzania Ruchem lub Ośrodki Utrzymania Ruchu tworzone przy drogach krajowych, ekspresowych, autostradach oraz tunelach. Wyposaża się je w coraz to lepsze i nowocześniejsze systemy zarządzania. To one zapewniają bezpieczeństwo uczestników ruchu. Mają bowiem na celu wspomaganie utrzymania ruchu oraz podejmowanie decyzji w sytuacji wystąpienia zagrożenia na drodze.

Szkolenie operatorów tunelu

Szczególnym przypadkiem są ośrodki zajmujące się koordynacją i utrzymaniem ruchu w tunelach. Osoby pracujące na stanowiskach operatorów mają za zadanie bieżąco monitorować ruch, zapobiegać incydentom i reagować na zdarzenia.

Za pomocą specjalistycznych systemów prowadzą obserwacje m.in. obrazów z kamer, czujników sygnalizacji pożarowej, działania wentylatorów, czujników pomiaru np. tlenku węgla (CO) i tlenku azotu (NO), aby dostrzec nieprawidłowość skutkującą wystąpieniem zagrożenia na drodze i jak najszybciej przeciwdziałać im.

Zadaniem operatora tunelu jest szybkie zareagowanie na pojawiające się zdarzenia, w szczególności te zagrażające zdrowiu i życiu uczestników ruchu. Wiąże się to z wykonaniem szeregu czynności. To od wiedzy i umiejętności operatora zależy jak szybko zostaną uruchomione odpowiednie procedury (np. zamknięcie tunelu), wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo.

Celem odpowiedniego przygotowania operatora do pracy w Centrum Zarządzania Tunelem konieczne jest jego odpowiednie przeszkolenie przed rozpoczęciem pracy oraz okresowe dbanie o poziom jego wiedzy. Z pomocą przychodzi tutaj system do szkolenia osób zarządzających ruchem drogowym w tunelach firmy WASKO S.A. – Trenażer Operatorów Tunelu. System jest wiernym odwzorowaniem środowiska tunelowego i umożliwia tworzenie dowolnych scenariuszy testowych odwzorowujących sytuacje zagrożenia.

Symulator tunelu

Trenażer Operatorów Tunelu wraz z oprogramowaniem Symulatora Tunelu odwzorowuje wszystkie urządzenia i systemy zainstalowane w tunelu, dając możliwość ćwiczenia uruchamiania dowolnej procedury awaryjnej. Zarówno w sytuacjach bardzo prawdopodobnych (korki, awarie, zdarzenia pogodowe itd.), jak i tych występujących rzadziej (np. pożar, zgubione przedmioty).

Oprogramowanie Symulator Tunelu pozwala na:

  • Wizualizację tunelu w technologii 2D i 3D
  • Symulowanie zachowania pojazdów
  • Symulowanie pracy urządzeń umieszczonych w pasie drogowym i tunelu (m.in. znaki zmiennej treści, sygnalizatory, kamery, zapory drogowe, wentylatory)
  • Symulowanie awarii urządzeń i pieszych na drodze
  • Symulowanie zdarzeń (np. pożar, zatrzymany pojazd, jazda pod prąd)
  • Badanie reakcji operatów na pojawiające się zdarzenia i sytuacje w tunelu
  • Współpracę ze sterownikiem automatyki tunelowej oraz Systemem Zarządzania Tunelem (typu SCADA)
  • Możliwość zadawania schematów organizacji ruchu na drodze

Stałe podnoszenie kompetencji i weryfikacja umiejętności operatorów tunelu

Trenażer Operatorów Tunelu świetnie sprawdzi się w roli narzędzia do podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożenia i weryfikacji umiejętności personelu. System zaprojektowano w oparciu o wieloletnie doświadczenie WASKO uzyskane w trakcie licznych wdrożeń projektów ITS.

WASKO jest liderem rynku rozwiązań z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych. Jeżeli jesteś zainteresowany tematem systemów ITS, automatyki tunelów, oprogramowania do zarządzania ruchem w tunelach, albo masz jeszcze jakieś pytania odnośnie tego zagadnienia, to zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy