Ilości danych przechowywanych w systemach informatycznych rosną znacząco z roku na rok. Kluczowe staje się zapewnienie odpowiednich systemów pamięci masowych oraz dostosowanie ich parametrów do indywidualnych potrzeb firm i instytucji. Oferta producentów macierzy dyskowych jest bardzo szeroka i obejmuje różne technologie. Jak dokonać właściwego wyboru systemu pamięci masowej dla firmy? W tym artykule przybliżymy ten temat oraz podzielimy się naszym doświadczeniem przy dokonywaniu wyboru

Rynek pamięci masowej

Przez długi czas w świecie systemów pamięci masowej dominowała technologia dysków obrotowych (HDD). Wraz z pojawieniem się dysków półprzewodnikowych (SSD) firmy zajmujące się przechowywaniem danych zaczęły oferować wysokowydajne pamięci flash.

Pamięć flash kiedy dopiero co się pojawiła, była droga i używana w ograniczony sposób. Wraz ze spadkiem kosztów technologii półprzewodnikowej i wzrostem jej pojemności, technologia flash wkroczyła do architektury pamięci masowej przedsiębiorstw, do tego stopnia, że pamięć flash stała się standardowym elementem większości rozwiązań pamięci masowej, a przedsiębiorstwa coraz częściej po nią sięgają.

Mimo to nadal istnieją przypadki, w których korzystanie z dysków obrotowych (HDD) jest bardziej wydajne lub bardziej ekonomiczne. I właśnie dlatego, mimo mocnego nacisku producentów sprzętu na rozwój oferty all-flash, wciąż obserwujemy nowe wdrożenia hybrydowych rozwiązań pamięci masowej flash. Zatem macierz all-flash czy hybrydowa? Rzućmy na to okiem.

Macierz All-Flash vs macierz hybrydowa

Macierz All-flash

Dane w macierzach typu all-flash, AFA (ang. All-Flash Array) są przechowywane na dyskach półprzewodnikowych (SSD) zamiast na dyskach twardych.

W przypadku technologii all-flash liczy się szybkość. Rozwiązania oparte na dyskach SSD bez ruchomych części, wykorzystują pamięć flash do szybkiego zapisu i wykonywania bardzo wielu operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS). Sama korzyść w zakresie wydajności sprawia, że warto uruchamiać aplikacje o znaczeniu krytycznym na pamięciach all-flash — tam, gdzie skrócenie czasu pozyskiwania danych może mieć duże znaczenie.

Ale wydajność to nie jedyna zaleta. Są też oszczędności. Macierze all-flash są zwykle mniejsze i zajmują mniej miejsca w szafie rack. Ponadto, ponieważ pamięć flash działa na dyskach SSD, zużywa mniej energii, ponieważ nie ma ruchomych części oraz wymaga mniejszego chłodzenia z powodu mniejszej liczby komponentów wytwarzających ciepło.

Macierze dyskowe
Macierz hybrydowa

Jak sama nazwa wskazuje, hybrydowe macierze flash łączą dyski SSD i klasyczne, obrotowe. Hybrydowe rozwiązania umożliwiają organizacjom wykorzystanie wysokiej wydajności i poziomu optymalizacji pamięci flash, jednocześnie wykorzystując zalety pojemności dysków twardych. Łącząc szybkość pamięci flash z pojemnością dysków twardych, podejście hybrydowe oferuje zrównoważoną infrastrukturę.

Organizacje, które posiadają infrastrukturę pamięci masowej zależną od dysków obrotowych, uważają że dodanie pamięci flash do przechowywania metadanych lub obsługi danych dla niektórych krytycznych aplikacji biznesowych ma większy sens i może zwiększyć wydajność aplikacji. Macierz hybrydowa daje lepsze możliwości adaptacyjne – umożliwia organizacjom powolne przechodzenie z istniejącego, starszego sprzętu i stopniowe ponoszenie kosztów przejścia na pamięć typu all-flash.

Porównanie macierzy dyskowych – podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc, macierz all-flash jest szybsza i najbardziej wydajna. Wszędzie tam, gdzie od pojemności ważniejsza jest wydajność i wysoka liczba operacji IOPS, sięga się po półprzewodnikowe napędy SSD. Jednak AFA nie jest w stanie dorównać pojemności opcji hybrydowych, a podsumowanie kosztu zakupu oraz użytkowania urządzenia typu all-flash i zwykłej macierzy dyskowej, mimo silnego trendu rozwojowego tego pierwszego, wciąż łatwo wypada na korzyść drugiego. Z drugiej strony, zwraca się uwagę, że kiedy AFA są wdrażane jako platformy pamięci masowej ogólnego przeznaczenia dla podstawowych aplikacji, przewaga pamięci flash w zakresie całkowitego kosztu posiadania w stosunku do systemów opartych na dyskach twardych jest przytłaczająca.

Podejście hybrydowe również nie jest bez wad. Macierze tego typu są dobrym rozwiązaniem i to do szerokiego zakresu zastosowań, choć niekoniecznie najlepszym narzędziem dla najbardziej wymagających. Trwałość tego rozwiązania ograniczają dyski HDD, mniej odporne na uszkodzenia fizyczne niż dyski SSD. Zarządzanie konwencjonalnymi dyskami twardymi i hybrydowymi systemami pamięci masowej równocześnie wiąże się ze znacznymi kosztami, a w szczególności z zapewnieniem zgodności parametrów wydajności z wymaganiami aplikacji.

To skomplikowane podsumowanie oznacza jedno: nie ma jednego złotego środka, a raczej należy zastosować podejście wielotorowe. Dobór macierzy dyskowej i wszelkich dodatkowych urządzeń jest kwestią indywidualną i zależy od skali czy też specyfiki działalności danej organizacji.

Odpowiednia infrastruktura pamięci masowej dla firm i instytucji

Przy wyborze macierzy dyskowej chodzi o zestawienie wad i zalet, możliwości i zagrożeń konkretnych urządzeń wdrażanych w danej organizacji, aby wybrać takie, które jak najlepiej spełni jej potrzeby. Na wybór rozwiązania wpływa wiele czynników, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych – zależnych od konkretnego użytkownika i jego indywidualnych preferencji oraz potrzeb.

Chodzi m. in. o niezawodność, ale również o szybkość pracy, łatwość instalowania i usuwania komponentów systemu, kompatybilność z systemami, oprogramowaniem i sprzętem już działającymi u użytkownika, dokumentację, sposób obsługi, obsługę serwisową, dostępność i szybkość wsparcia i konsultacji. Istotna jest także skalowalność, możliwości rozbudowy w zakresie funkcjonalności. A wszystko to w odniesieniu do specyfiki działania rozwiązania w konkretnym środowisku użytkownika – znaczenie ma chociażby ilość i charakter przechowywanych i obsługiwanych danych.

W WASKO zajmujemy się dostawą i wdrożeniem macierzy dyskowych jako rozwiązań w pełni skalowalnych pod względem zarówno pojemnościowym, jak i wydajnościowym, dzięki czemu macierz może rozwijać się razem z firmą.

Ostatnio dla Narodowego Instytutu Onkologii wdrożyliśmy rozwiązanie Hitachi Vantara Modern File Services w ramach projektu ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – MOSAIC. Wdrożone przez nas rozwiązanie integruje blokowe, plikowe i obiektowe protokoły zapisu i gromadzenia danych, oferując wydajne rozwiązanie dla klastrów obliczeniowych, elastyczny i współdzielony obszar roboczy oraz bezpieczne, chronione przed cyber-atakami archiwum S3 do wieloletniego przechowywania wyników funkcjonowania projektu. Rozwiązanie umożliwia również bezpieczne udostępnianie wyników obliczeń w sieci prywatnej i publicznej oraz mechanizmy audytu dostępu do tych danych.
Rolą orkiestracji przy zarządzaniu sieciami telekomunikacyjnymi jest monitorowanie systemów informatycznych i urządzeń w sieci, szybka reakcja w przypadku wystąpienia awarii oraz automatyczne przywrócenie określonego zasobu do działania.

Wdrożenie i dostawa macierzy dyskowych

W WASKO pomagamy wybrać między pamięcią masową hybrydową a pamięcią typu all-flash.

Współpracujemy z czołowymi światowymi dostawcami rozwiązań wspierających rozwój i modernizację środowiska IT m.in.: Hitachi Vantara, Netapp, Fujitsu, Huawei, IBM. Dzięki naszym zaufanym partnerom pomogliśmy wielu firmom przejść na nowe rozwiązania pamięci masowej, które odpowiadają ich obciążeniom, budżetom oraz potrzebom w zakresie pojemności i wydajności.

Identyfikujemy najważniejsze potrzeby i na tej podstawie tworzymy propozycje dedykowanych rozwiązań. Pomożemy Ci ocenić i zaktualizować posiadaną przez Ciebie infrastrukturę pamięci masowej albo stworzymy nowe środowisko danych, które wspiera Twoją firmę, zeskalowane do potrzeb biznesowych — planowanych lub nie do końca jeszcze określonych. Wdrożymy infrastrukturę, która jest zawsze dostępna i gotowa do obsługi Twojej organizacji opartej na danych.

Skorzystaj z naszego formularza, zadaj pytanie naszym ekspertom i znajdź odpowiednie rozwiązanie pamięci masowej dla swojej organizacji.

Spis treści

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy