Projekt

Projekt wspófinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w konsorcjum z Partnerami WASKO S.A. oraz Centrum Medyczne Gabos Sp. z o.o. w ramach umowy nr UDA-RPSL.01.02.00-24-0123/21-00

Tworzeniu dokumentacji medycznej

Główny cel projektu

Opracowanie innowacyjnego niedostępnego na rynku systemu wspomagającego tworzenie dokumentacji medycznej na podstawie danych wyekstrahowanych z rozmowy w trakcie prowadzania w rutynowy sposób procesu leczenia. Wykorzystane będą algorytmy sztucznej inteligencji, narzędzia Text Mining oraz analiza dźwięku z wypowiedzi. Osiągnięcie celu wpłynie na zwiększenie dostępności do usług medycznych, skrócenie czasu oczekiwania na wizytę, redukcję czasu poświęcanego przez medyków na wypełnianie dokumentacji medycznej co pozytywnie płynie na wzrost komfortu pracy lekarzy i odczucia pacjenta w zakresie świadczonej na jego rzecz obsługi poprzez zwiększenie czasu lekarza na kontakt z pacjentem, a także zapewni możliwość gromadzenia kompletnych danych medycznych co pozwoli na prowadzenie organizatorom profesjonalnej usługi medycznej analiz w celach statystycznych jak i optymalizacji kosztów leczenia.

Wartość projektu: 4 191 162,03 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 248 315,55 zł

Czas realizacji projektu:  01.04.2022 – 30.06.2023

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy