Czym jest Projekt BESKID MEDIA?

Projekt sieci światłowodowej

WASKO podpisało umowę z firmą Beskid Media na zaprojektowanie i budowę światłowodowej sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu. Wartość kontraktu wynosi 17,2 mln zł netto (21,2 mln zł brutto). Na projekt operator z Kęt pozyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zakładane efekty

Korzyści, które mają znaczenie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci szerokopasmowej w technologii FTTH w obszarze bielskim. Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie sieci, w tym m.in.:

  • przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami i uzgodnieniami w wersji cyfrowej i papierowej,
  • wykonanie prac budowlanych, w tym rurociągów telekomunikacyjnych, sieci doziemnej, linii napowietrznej,
  • instalacja szaf wewnętrznych i zewnętrznych,
  • budowa przyłączy energetycznych,
  • instalacja szafy wewnętrznej z pełnym wyposażeniem, do którego należą urządzenia, jak: ODF, switch, router, access point wi-fi, wraz z zasilaniem,
  • prace związane z budową sieci kablowej,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
  • dostawa kompletu materiałów do budowy części pasywnej sieci FTTH,
  • dostawa i uruchomienie urządzeń części aktywnej GPON,
  • wykonanie przyłączy do odbiorców sieci wraz z montażem i uruchomieniem terminala ONT.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy