26 maja 2021r. spółka WASKO S.A. zawarła z firmą GLM KRAKÓW GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜLERMAK SP. Z O.O. MOSTY ŁÓDŹ S.A. SPÓŁKA CYWILNA umowę o wykonanie robót budowlano-montażowych. Zakres umowy obejmuje wykonanie prac polegających na wyposażeniu tunelu w systemy zarządzania bezpieczeństwem, w ramach inwestycji: “Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”.

Umowa realizowana jest na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Do naszych obowiązków należy wykonanie następujących zadań:

  • dostawa i instalacja wyposażenia teletechnicznego budynków Centrum Zarzadzania Tunelem,
  • pomiar parametrów środowiskowych tunelu,
  • instalacja monitoringu wizyjnego oraz wideo detekcji,
  • wykonanie sterowania urządzeniami w tunelu,
  • wykonanie systemu przepływu danych,
  • dostawa i instalacja wyposażenia techniczno-komunikacyjnego.

Wartość umowy wynosi 53 000 000,03 zł netto. Termin zakończenia realizacji prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy ustalony został na dzień 13 lipca 2023 r.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy