Pragniemy poinformować, iż w dniach 27.06.2022 r. oraz 08.08.2022 r. wraz z firmą GABOS Software, która należy do GK WASKO, podpisaliśmy umowy na dostawę sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz prace wdrożeniowe i szkolenia personelu Zamawiającego w ramach przetargu „Wdrożenie e-usług dla pacjentów Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górach Wielkich Sp. z o.o.”. Postępowanie realizowane jest ze środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Za dostawę i konfigurację sprzętu odpowiedzialni będą specjaliści z naszej firmy, którzy posiadają wysokie kompetencje w budowaniu infrastruktury serwerowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac polegających na dostarczeniu:

  • infrastruktury teleinformatycznej;
  • systemy klasy HIS, RIS, PACS;
  • systemu klasy ERP;
  • portalu e-usług;
  • integracji z obecnie użytkowanym systemem LIS;
  • szkoleniach personelu.

Wartość zamówienia wynosi prawie 1,5 mln złotych.

Wybór naszej oferty to uznanie wysokich kompetencji spółek z GK WASKO w tym przypadku GABOS Software i WASKO S.A. w skomplikowanych projektach informatycznych w placówkach ochrony zdrowia.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy