„Laur Technologii Przyszłości” dla Prezesa WASKO Wojciecha Wajdy

Na uroczystym posiedzeniu Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii z okazji jej XV-lecia, które odbyło się w dniu 3 lipca 2023r. w Muzeum Gazowni Warszawskiej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, po raz pierwszy przyznano wyróżnienia IZTECH „Laur Technologii Przyszłości”.

„Laur Technologii Przyszłości” to honorowe wyróżnienie przyznawane przez Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii za wybitne osiągnięcia i zasługi dla rozwoju przełomowych technologii i unowocześnienia polskiego przemysłu wysokiej techniki.

Wyróżnienia zostały wręczone w dwóch kategoriach:

 • za szczególne osiągnięcia we wdrażaniu przełomowych technologii do praktyki gospodarczej,
 • za zasługi w działalności państwowej, publicznej i organizacyjnej dla rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii.

Laureat

Wojciech Wajda

Laur za szczególne osiągnięcia we wdrażaniu przełomowych technologii do praktyki gospodarczej otrzymał Prezes WASKO S.A. Wojciech Wajda. Pan Wojciech Wajda rozpoczął karierę zawodową jako pracownik Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w Instytucie Fizyki. Jego pierwsze prace koncentrowały się na badaniach z zakresu optyki zintegrowanej i akustyki molekularnej. W 1988 r., wraz z przyjaciółmi ze swojej uczelni, postanowił kontynuować działalność badawczo-rozwojową w nowej formule i założył Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego WASKO. Później firma rozszerzyła swoją działalność na obszary takie jak automatyka, elektronika, informatyka i telekomunikacja.

Działalność

Efektem działalności są innowacyjne i unikalne projekty, które stanowią podstawę dla rozwoju technologii przyszłości w różnych dziedzinach gospodarki.

W dziedzinie automatyki i transportu opracowane zostały:

 • technologia detekcji gazu i pożaru gwarantująca niezawodność na poziomie bezpieczeństwa SIL2, wdrożona na tłoczniach gazu gazociągu JAMAL,
 • projekt i realizacja systemu kolekcji danych z urządzeń pomiarowych infrastruktury przesyłu gazu, wdrożona na infrastrukturze spółki Gaz-System,
 • projekt i realizacja Systemu Inteligentnego Transportu dla aglomeracji miejskich wdrożony w mieście Wrocław,
 • budowa systemu automatyki i telematyki tunelowej wdrożona w tunelach: Ursynów, Zakopianka, Świnoujście,
 • opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem, który został wdrożony dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na węzłach dróg ekspresowych w węzłach Lublin oraz Wrocław,
 • opracowanie i wykonanie unikalnej w skali światowej technologii sterowania elektronicznymi zapalnikami będącymi integralną częścią materiałów wybuchowych.

W dziedzinie obronności i bezpieczeństwa kraju:

 • opracowanie i wykonanie Szyfratora Narodowego we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną,
 • zaprojektowanie i wykonanie systemu wspomagania dowodzenia dla służb ratunkowych, stanowiącego bazę dla ogólnopolskiego wdrożenia systemu alarmowego 112,
 • systemy obsługi imprez masowych wdrożone m.in. do obsługi takich wydarzeń jak Euro 2012.

W dziedzinie informatyki i telekomunikacji opracowane zostały:

 • opracowanie największego systemu bazodanowego w Europie dla Telekomunikacji Polskiej S.A.
 • zaprojektowanie i uruchomienie ośrodków obliczeniowych o największej wydajności przy Politechnice w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie,
 • system wspomagania procesów biznesowych wdrożony dla NASK Państwowy Instytut Badawczy.

W dziedzinie medycyny opracowane zostały:

 • system monitorowania rozruszników serca, współpracujący z urządzeniami wszczepialnymi największych dostawców urządzeń wspomagających pracę serca,
 • prace wspomagające prowadzenie badań genetycznych nad metodami skutecznego leczenia nowotworów, czego efektem końcowych jest wdrożenie Krajowego Rejestru Nowotworów zrealizowanego dla Narodowego Instytutu Onkologii.

Wiele systemów dla administracji samorządowej i rządowej, z których na szczególną uwagę zasługują:

 • system obsługi Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej zrealizowany dla Ministerstwa Finansów,
 • nowy skomputeryzowany system tranzytowy wdrożony na potrzeby Ministerstwa Finansów,
 • informatyczny system odpowiedzialny za produkcję i wydawanie dowodów osobistych i paszportów wraz z implementacją w dokumentach dwóch cech biometrycznych wdrożony dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wojciech Wajda aktywnie uczestniczy w inicjatywach mających na celu rozwój gospodarki i nauki polskiej. Jest współzałożycielem i Członkiem Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, członkiem Rady Programowej Centrum Technologii Obronnych Politechniki Śląskiej, członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, członkiem Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, członkiem i założycielem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach za co został uhonorowany Złota odznaką Krajowej Izby Gospodarczej.

W trakcie swojej wieloletniej działalności biznesowej, jak również społecznej i naukowej został wielokrotnie uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami. Decyzjami Ministrów, Wojewodów, Marszałków Województw oraz Rektorów wyższych uczelni otrzymał: Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji, odznakę „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” oraz został odznaczony medalami: „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Na podkreślenie zasługuje fakt przyznania mu przez byłych Prezydentów RP: Złotego Krzyża Zasługi, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. W 2013 roku z okazji 25-lecia WASKO, Pan Wojciech Wajda został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi wniesione w rozwój informatyki w Polsce.

Grupa Kapitałowa WASKO – w skład której wchodzi obecnie 10 spółek, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2002 roku i zatrudniająca ok. 1400 osób – wypracowała ogromny potencjał, który gwarantuje nieustanny rozwój  w kluczowych dziedzinach technologii przyszłości.

Laureatom statuetki wręczyli prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz dr Zygmunt Krasiński, Prezes Izby, Dyrektor Generalny.

Serdecznie gratulujemy Laureatom i życzymy im kolejnych sukcesów.

Materiał wideo z wręczenia nagród

Fragment przemowy Laureata

Szanowni Państwo, jestem dumy. Jest to nagroda dla zespołów, którymi mam przyjemność zarządzać. Dzisiaj świat geniuszy i samouków minął. Świat Kopernika, Newtona czy Maxwella… Chociaż Newton przynajmniej miał Leibniza, a wymiana ich listów stworzyła fantastyczną matematykę, rachunek różniczkowy i całkowy. Maxwell też już nie był samotnym naukowcem, ponieważ rozwijał tworzącą się hydrodynamikę. To Einstein wiedział jak interpretować jego równania otwierające świat fizyki relatywistycznej. Dzisiaj nauka rozwija się w dużych ośrodkach. Są to ogromne korporacje i ogromne środki.

Korzystając z okazji chciałem złożyć podziękowania na ręce Pana Profesora Mężyka, rektora Politechniki Śląskich, że pół wieku temu miałem tę okazję przejść tak płynnie z instytutu fizyki do baraku w którym stworzyliśmy zalążek Naszej firmy. Stały tam cztery biurka i jeden komputer. Nie było dotacji… Można.

Szanowni Państwo, nagroda ta jest przyznana za rozwój technologii przyszłości. Gwarantuję, że cała Grupa Kapitałowa, którą reprezentuję, prowadzi aktualnie takie prace. Na przykład w dziedzinie automatyki przemysłowej są wdrażane najnowsze technologie w tunelach na Ursynowie, pod Rabką na Zakopiance i w – otwartym kilka dni temu – tunelu w Świnoujściu. Są to bardzo zaawansowane zaimplementowane rozwiązania z dziedziny informatyki, telematyki i elektroniki. W obszarach medycyny stworzyliśmy w ubiegłym roku Krajowy Rejestr Nowotworów. Niezbędny system zwiększenia skuteczności leczenia chorób nowotworowych, który będzie się rozwijał w kierunku Big Data, języka maszynowego i sztucznej inteligencji. W dziedzinie telekomunikacji, która jest korzeniami naszej spółki, obecnie współpracujemy przy cyfryzacji polskiej kolei. A w dziedzinie projektowania i produkcji elektroniki reprezentujemy jakość, która umożliwia nam uczestniczenie w rozwoju technologii kosmicznej.

Mam taki zaszczyt i przyjemność znać wielką polską poetkę, Ewę Lipską, przyjaciółkę Wiesławy Szymborskiej, Stanisława Lema oraz Zdzisława Preisnera. Pani Ewa mówi tak: „Jak stoisz na stacji, to pamiętaj, że Twoje życie odjeżdża”. Więc nie stójmy.

Jesteśmy w gronie wybitnych osób, które mają wpływ na młodych ludzi, z którymi mogą wędrować po oceanach cyfryzacji. Dlatego nie stójmy, bo ci co się ruszają, wolniej się starzeją. Czego Wam wszystkim bardzo serdecznie życzę.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy