Konsorcjum w składzie: WASKO – lider konsorcjum – oraz APM Pro, CAT-TRAFFIC, PHU TELSAT, Telway oraz TRAX eletronik; wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania Ruchem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Lublinie.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (ZSZR) obejmuje swoim zasięgiem wszystkie drogi będące w zarządzie oddziału Lublin, czyli ponad 1000 km dróg, w tym ponad 100 km dróg ekspresowych.

ZSZR za pomocą oprogramowania Syzar obsługuje znaczne ilości urządzeń terenowych zainstalowanych w obrębie pasa ruchu drogowego, m.in.: znaki o zmiennej treści,  pryzmowe znaki o zmiennej treści, kamery monitoringu i detekcji zdarzeń, stacje pomiaru ruchu, stacje pogodowe i czujniki stanu nawierzchni oraz nadajniki CB. Ponadto, system współpracuje ze sterownikami sygnalizacji świetlnej, a także z przewoźnymi znakami o zmiennej treści. Nowo dodane urządzenia – w celu poprawnego działania systemu wybudowano dla nich linie telekomunikacyjne i zasilające – zostały wprowadzone do systemu, a już istniejące zintegrowano.

System zawiera szereg aplikacji, w tym zarządzania ruchem i zdarzeniami drogowymi, przetwarzania danych alfanumerycznych i wizyjnych, symulacji i prognoz ruchu, a także informacji środowiskowych. Na potrzeby zarządzania ruchem opracowano projekty organizacji ruchu wraz ze zmienną organizacją ruchu i zarządzaniem objazdami dróg ekspresowych i krajowych.

ZSZR rozbudowano o funkcjonalny podsystem wsparcia utrzymania dróg, którego zadaniem jest prowadzenie, monitorowanie, raportowanie i kontrola prac firm utrzymaniowych na drogach krajowych. Aplikacja wsparcia utrzymania dróg może być wykorzystywana zarówno w środowisku biurowym, jak i w terenie – za pomocą aplikacji  mobilnej.

Zadanie inwestycyjne obejmowało także dostosowanie i doposażenie pomieszczeń Centrum Zarządzania Ruchem Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej w miejscowości Dys m.in. w: ścianę wizyjną, stanowiska operatorskie, sprzęt serwerowy i komputerowy.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy