12 listopada oddano do użytku ostatnią, środkową część inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój – tunel (w masywie wzniesienia Luboń Mały).

W ramach tego kontraktu WASKO zawarło dwie umowy konsorcjum.

24 września 2018 r. podpisano umowę pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO (lider konsorcjum) oraz VOLTAR System i ASTALDI. Jej przedmiotem jest wyposażenie tunelu w systemy zarządzania jego bezpieczeństwem takie jak: oświetlenie, układ sterowania, wentylacja, radio i konstrukcja wieżowa, monitoring wizyjny i wideodetekcja, łączność alarmowa i teletechniczna, instalacja nagłośnienia, wyposażenie komunikacyjne, urządzenia detekcji i sygnalizacji pożaru w ramach inwestycji, kontrola dostępu oraz oprogramowanie trenażer operatorów tunelu mający na celu przygotowanie zespołu zarządzającego utrzymaniem bezpieczeństwa

19 maja 2020 roku została podpisana druga umowa pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO (lider Konsorcjum) oraz VOLTAR System i ASTALDI. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na:

  • zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji średniego i niskiego napięcia,
  • zaprojektowaniu i wykonaniu systemu bezpiecznego oświetlenia tunelu,
  • zaprojektowaniu i budowie 2 stacji transformatorowych wraz z agregatami prądotwórczymi.

Zakres prac realizowany w ramach umowy obejmował: nadzór i koordynację wykonania dokumentacji technicznej, koordynację i dostawy materiałów, próby, uruchomienie oraz testy funkcjonalne wykonanych systemów.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy