Infrastruktura informatyczna w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Gliwicach cały czas się rozwija.

W ostatnich dniach podpisaliśmy z tym Klientem umowę na dostarczenie, instalację, uruchomienie i serwis dwóch macierzy dyskowych Hitachi Vantara VSP G700, niezbędnych w celu rozbudowy i zwiększenia wydajności działającego już w Centrum Onkologii środowiska macierzowego, bazującego na głowicach Hitachi HNAS (realizujących dostęp do danych za pośrednictwem tzw. protokołów plikowych). A wszystko to w związku z projektem „Wprowadzanie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

Obecnie jesteśmy w trakcie wykonywania konfiguracji nowych urządzeń w infrastrukturze klienta, co jest procesem skomplikowanym, trudnym i bardzo odpowiedzialnym, biorąc pod uwagę specyfikę działania takiego Klienta (duże centrum onkologiczne) oraz biorąc pod uwagę, jak ważne dane są przechowane na urządzeniach, z którymi integrujemy nowe macierze.

Wiemy jednak, że oddelegowani do realizacji tego zadania nasi najlepsi specjaliści na pewno wykonają wszystko poprawnie i niebawem systemy informatyczne Klienta będą już w pełni wykorzystywać nowe urządzenia.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy