Informujemy, iż firma Wasko S.A. jako Generalny Wykonawca w formule zaprojektuj i wybuduj, zakończyła w terminie i bez uwag Projekt pn: „Budowa sieci NGA na terenie powiatu wielickiego i myślenickiego.” Współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dostępowej sieci Internetowej opartej na technologii FTTH o łącznej długości 892,84 km obejmującej swoim zasięgiem 17 873,0 szt. gospodarstw domowych oraz 90,0 szt Jednostek Oświatowych objętych szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Łączna wartość umowy opiewała na sumę: 17 459 765,0 zł

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy