Projekt badawczy

Akronim MILESTONE

Nowe narzędzia diagnostyki molekularnej i obrazowania w indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego.

Okres realizacji:

01.10.2015 – 30.09.2019

Projekt jest realizowany w konsorcjum

  • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach – Lider

  • Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  • WASKO S. A.
  • Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
  • Polskie Towarzystwo Patologów
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • ENTE Sp. z o. o.

  • NOVUM S. A.

Cele projektu

Celem projektu jest wytworzenie narzędzi wspierających decyzje o zakresie leczenia miejscowego lepiej rokujących nowotworów: piersi, tarczycy, gruczołu krokowego, a tym samym uzyskanie istotnej redukcji agresywności terapii onkologicznej i zmniejszenie jej społecznych i ekonomicznych kosztów, bez pogorszenia skuteczności terapii. Innowacyjne testy molekularne oparte będą o genomikę guza, uwzględniającą heterogenności jego utkania (materiał guza pobrany m.in. drogą nawigowanej biopsji).
Przykładowo dla gruczołu tarczycy: test molekularny i wspierająca analiza USG guza tarczycy będą służyć do podjęcia decyzji, czy chory wymaga całkowitego wycięcia tarczycy, czy też leczenia mniej rozległego. Test zostanie poddany prospektywnej walidacji w ogólnopolskim badaniu wieloośrodkowym.

Dla raka prostaty opracowany test będzie klasyfikować agresywność nowotworu(molekularny współczynnik Gleasona),pod kątem decyzji o jego wyjściowym leczeniu. W raku piersi na podstawie testu molekularnego z biopsji gruboigłowej planowane jest uzyskanie optymalnej klasyfikacji molekularnego podtypu nowotworu.

W ramach projektu utworzony zostanie demonstrator aplikacji do trójwymiarowej wizualizacji objętości guza na podstawie obrazów różnych modalności (w tym MR i PET/CT),a także planowane jest opracowanie demonstratora narzędzia pozycjonowania tego obrazu w stosunku do ciała. Opracowany zostanie algorytm określenia niezbędnych marginesów guza na podstawie badań molekularnych i obrazowych, który wspierać będzie decyzję o zakresie operacji.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy