Sortuj treści

Znajdź wpis

 • Zawarcie umowy z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Nawiązaliśmy współpracę z SGGW - w styczniu 2023 r. WASKO zawarło umowę z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W jej ramach wykonywać będziemy dwa zadania: rozbudowę [...]

 • Uczestnictwo w Mobile World Congress

  Miło nam poinformować, że GK WASKO będzie uczestniczyć w wydarzeniu Mobile World Congress 2023. Kongres odbędzie się w Barcelonie na przełomie lutego i marca (27.02-2.03.2023). Podczas wydarzenia [...]

 • Współpraca z Miastem Kielce

  WASKO po raz kolejny zawarło umowę z Miastem Kielce, której przedmiotem jest serwis i wsparcia techniczne infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie”. Przez najbliższy rok inżynierowie WASKO będą [...]

 • Przedłużenie wsparcia dla systemu backupu Commvault oraz klastra niezawodnościowego Hitachi
  Umowa z Powiatem Pruszkowskim

  Na początku grudnia WASKO zawarło umowę na dostawę i wdrożenie macierzy dyskowej Hitachi E790 w ramach budowy Powiatowego Centrum Danych dla Powiatu Pruszkowskiego. Zaimplementowany sprzęt objęty jest [...]

 • Grafika ilustrująca informację o nowej umowie WASKO z Ministerstwem Sportu i Turystyki dot. przedłużenia usługi wsparcia
  Kolejna realizacja dla Ministerstwa Sportu i Turystyki

  Z sukcesem zrealizowaliśmy kolejną umowę. WASKO przedłużyło usługę wsparcia dla systemu backupu Commvault oraz klastra niezawodnościowego Hitachi dla Ministerstwa Sportu i Turystyki o kolejny rok. Nasi inżynierowie, [...]

 • Wdrożenie systemu OpenEye SCADA

  Na przełomie listopada i grudnia zakończyliśmy implementację systemu OpenEye SCADA dla PWiK w Kaliszu. Autorski system WASKO zastąpił używane wcześniej używane systemy SCADA i zintegrował pozostałe systemy [...]

 • Zawarcie umowy z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Nawiązaliśmy współpracę z SGGW - w styczniu 2023 r. WASKO zawarło umowę z Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W jej ramach wykonywać będziemy dwa zadania: rozbudowę [...]

 • Uczestnictwo w Mobile World Congress

  Miło nam poinformować, że GK WASKO będzie uczestniczyć w wydarzeniu Mobile World Congress 2023. Kongres odbędzie się w Barcelonie na przełomie lutego i marca (27.02-2.03.2023). Podczas wydarzenia [...]

 • Współpraca z Miastem Kielce

  WASKO po raz kolejny zawarło umowę z Miastem Kielce, której przedmiotem jest serwis i wsparcia techniczne infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie”. Przez najbliższy rok inżynierowie WASKO będą [...]

 • Przedłużenie wsparcia dla systemu backupu Commvault oraz klastra niezawodnościowego Hitachi
  Umowa z Powiatem Pruszkowskim

  Na początku grudnia WASKO zawarło umowę na dostawę i wdrożenie macierzy dyskowej Hitachi E790 w ramach budowy Powiatowego Centrum Danych dla Powiatu Pruszkowskiego. Zaimplementowany sprzęt objęty jest [...]

 • Grafika ilustrująca informację o nowej umowie WASKO z Ministerstwem Sportu i Turystyki dot. przedłużenia usługi wsparcia
  Kolejna realizacja dla Ministerstwa Sportu i Turystyki

  Z sukcesem zrealizowaliśmy kolejną umowę. WASKO przedłużyło usługę wsparcia dla systemu backupu Commvault oraz klastra niezawodnościowego Hitachi dla Ministerstwa Sportu i Turystyki o kolejny rok. Nasi inżynierowie, [...]

 • Wdrożenie systemu OpenEye SCADA

  Na przełomie listopada i grudnia zakończyliśmy implementację systemu OpenEye SCADA dla PWiK w Kaliszu. Autorski system WASKO zastąpił używane wcześniej używane systemy SCADA i zintegrował pozostałe systemy [...]