Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

 

Jarosław Zagórowski, lat 47, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na wydziałach: Mechaniczny Technologiczny o kierunku „Mechanika i budowa maszyn”, uzyskując w 1994 roku tytuł magistra oraz Organizacji i Zarządzania o kierunku „Zarządzanie
i marketing” (2001).

W 2004 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Od roku 2016 Jarosław Zagórowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu Huty Bankowej w Dąbrowie Górniczej. W latach 2007 – 2015 był Prezesem Zarządu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., gdzie wspólnie z Zarządem tworzył i realizował strategię działania całej Grupy JSW, jako największego producenta węgla koksowego i koksu w Unii Europejskiej oraz sprawował nadzór nad całokształtem działalności Spółki. Jarosław Zagórowski swoją karierę zawodową rozpoczynał w administracji rządowej, zajmując się sprawami górnictwa, energetyką, gazownictwem, paliwami płynnymi, hutnictwem. Realizował zadania związane z inicjowaniem i realizacją polityki przemysłowej państwa w hutnictwie, przemyśle koksowniczym, wydobywczym kopalin energetycznych i nieenergetycznych, a także w sprawach polityki energetycznej państwa, współpracy międzynarodowej i handlu zagranicznego. W latach 1996- 2007 pracował w Ministerstwie Gospodarki, gdzie pełnił m.in. funkcję Radcy Ministra
i Wicedyrektora Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu (w latach 2002–2003), gdzie odpowiadał za sektor górnictwa węgla kamiennego oraz kopalin nieenergetycznych, a także Radcy w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (w latach 1995 – 1996).

Jarosław Zagórowski sprawował również wiele funkcji w organach nadzoru spółek kapitałowych, w szczególności jako: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. (2015), Przewodniczący Rady Nadzorczej w Koksowni „Przyjaźń” S.A., a następnie JSW Koks SA. (2008–2015), Członek Rady Nadzorczej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. (2003–2006), Przewodniczący Rady Nadzorczej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. (2006–2007), Przewodniczący Rady Nadzorczej w Zakładach Remontów Mechanicznych Sp. z o.o. (2004–2007) oraz Członek Rady Nadzorczej, a następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie Sp. z o.o. (1999–2003).

W swej 20-letniej działalności biznesowej został uhonorowany wieloma prestiżowymi wyróżnieniami i odznaczeniami państwowymi, do których należą m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Górnictwa RP”, tytuł „Ten, który zmienia polski przemysł”, Osobowość roku 2011, nagroda Manager Award.
Od dnia 27 czerwca 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego WASKO S.A.

Jarosław Zagórowski nie posiada akcji WASKO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarzad_MM1

 

Michał Mental, lat 43, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na Wydziale Elektroniki, uzyskując w roku 1998 tytuł magistra inżyniera telekomunikacji.

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2000, gdzie zaczynał pracę jako analityk systemów komputerowych, w 2002 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Teleinformatyki, a począwszy od roku 2005 zajmował kolejno stanowiska Zastępcy Dyrektora Departament Integracji i Wdrożeń, Dyrektora Sektora Transportu oraz Dyrektora Departamentu Telematyki.

Pan Michał Mental posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas realizacji licznych projektów teleinformatycznych z dziedziny telekomunikacji, automatyki, telematyki drogowej i inżynierii ruchu oraz projektów systemów niskoprądowych. Jest uczestnikiem wielu szkoleń i posiadaczem certyfikatów, do których należą m.in.: certyfikaty Cisco, certyfikat PRINCE 2 Foundation Examination oraz Practitioner.

Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Departamentu Telematyki. Posiada 1042 akcje  WASKO S.A.

Pan Michał Mental  nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członekjej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarzad_KM

 

Katarzyna Maksymowicz, lat 40, jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który ukończyła z tytułem magistra w roku 1999 na Wydziale Zarządzania o kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz specjalizacji „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”.

W roku 2009 i 2010 ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i Ochrona Informacji w Systemach Informatycznych” oraz „Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji”.

Pani Katarzyna Maksymowicz jest związana z WASKO S.A. od roku 2000, gdzie została zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu i Handlu. Od 2005 pełniła funkcję Asystenta Zarządu, a następnie od 2007 była Zastępcą Kierownika Biura Zarządu. Od 2015 jest Dyrektorem Biura Zarządu Spółki.

Pani Katarzyna Maksymowicz posiada 11 letnie doświadczenie w zarządzaniu Biurem Zarządu Spółki, które zostało potwierdzone wieloma certyfikatami oraz ukończonymi szkoleniami, do których należą m.in.: „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji” wydany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania, „Zarządzanie Projektami wg metodyki PRINCE2” Poziom Foundation” wydane przez APMG International, „Certyfikowany Dyrektor Biura Zarządu” wydany przez Institiute for International Research.

Od dnia 15 września 2016 roku Pani Katarzyna Maksymowicz pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Biura Zarządu.

Pani Katarzyna Maksymowicz nie posiada akcji WASKO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarzad_tm3

 

Tomasz Macalik, lat 41, jest prawnikiem – radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie studiował na Wydziale Prawa i Administracji.

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2002, gdzie pracował jako Kierownik, a następnie od roku 2005 roku jako Dyrektor Działu Prawnego. W roku 2013 został powołany w skład Zarządu WASKO S.A. jako Członek Zarządu, a następnie jako Wiceprezes Zarządu.

Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej COIG S.A. – spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej WASKO, pełni również funkcję Rady Nadzorczej NOVUM S.A. Wcześniej pełnił też funkcję Członka Rady Nadzorczej ISA Sp. z o.o. – spółki zależnej od COIG S.A.

Pan Tomasz Macalik posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze i doradztwie prawnym w zakresie realizacji usług w sektorze IT, jak również negocjowaniu i prowadzeniu projektów infrastrukturalnych, w szczególności co do inwestycji dofinansowywanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Specjalizuje się jednocześnie w transakcjach fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji.

Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Biura Prawnego WASKO S.A.

Pan Tomasz Macalik nie posiada akcji WASKO S.A. oraz  nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarzad_LM

 

Łukasz Mietła, lat 38, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który ukończył z tytułem magistra ekonomii w roku 2003 na Wydziale Ekonomii o kierunku „Finanse i Bankowość”.

Pan Łukasz Mietła jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2007, gdzie przez pierwsze lata nadzorował Dział Księgowości, a od roku 2014 pełni funkcję Dyrektora Finansowego.

W latach 2004 – 2007 zdobywał doświadczenie zawodowe w dziale audytu finansowego
w  takich podmiotach, jak: BDO Polska Sp. z o.o., Roedl Audit Sp. z o.o. oraz Europejskie Centrum Audytu Sp.  z o.o. W roku 2009 uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta i został wpisany na listę biegłych prowadzoną przez Krajową Izbą Biegłych Rewidentów pod numerem 11636. W latach 2013-2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej COIG Software S.A. – spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej WASKO.

Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego.

Pan Łukasz Mietła nie posiada akcji WASKO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarzad_KE

 

Katarzyna Ekiert, lat 38, jest absolwentką Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończyła w roku 2002 z tytułem magistra inżyniera na kierunku „Matematyka Stosowana” o specjalizacji „Matematyka Dyskretna i matematyczne podstawy informatyki”. Z WASKO S.A. jest związana od roku 2002, gdzie została zatrudniona na stanowisku programisty, a następnie od roku 2004 na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu. Od roku 2007 jest Kierownikiem Działu Ofert .

Pani Katarzyna Ekiert posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w obszarze IT, w obszarze zamówień publicznych, w zakresie rozliczania projektów finansowanych lub dofinansowy-wanych ze środków Unii Europejskiej, a także ze znajomości Systemu Zarzadzania Jakością
wg AQAP. Odbyła wiele szkoleń oraz posiada też certyfikaty, do których należą m.in. „Zarzadzanie Projektami wg metodyki PRINCE2” Poziom Foundation wydane przez APMG International oraz certyfikat „Specjalista ds. Jakości” wydane przez TUV Rheinland.

Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu WASKO S.A. Jest posiadaczem 2.800 akcji WASKO S.A.

Pani Katarzyna Ekiert nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje
w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bez nazwy1-1Rada Nadzorcza

Wojciech Wajda – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Założyciel i główny akcjonariusz WASKO S.A., były pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1988 roku założył Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego WASKO Sp. z o.o., które zostało przekształcone w spółkę akcyjną, a po połączeniu z HOGA.PL S.A. pierwszym portalem internetowym na GPW, jej akcje zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2006 r. Pan Wojciech Wajda pełnił funkcję Prezesa Zarządu WASKO S.A. od momentu założenia do dnia 17.05.2016 r. Posiada on również w swoim portfelu spółki nie należące do Grupy Kapitałowej WASKO S.A., które realizują projekty z dziedziny elektroniki, informatyki, automatyki przemysłowej i telekomunikacji oraz medycyny. Jest m.in. głównym akcjonariuszem operatora telekomunikacyjnego NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie oraz producenta urządzeń elektronicznych i automatyki przemysłowej ENTE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
W swej 30 letniej działalności biznesowej, jak również społecznej i naukowej został uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami, do których należą m.in. Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji, odznaka „Zasłużony dla nauki polskiej” oraz medalami: „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Otrzymał również Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Pan Wojciech Wajda aktywnie uczestniczył w szeregu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju gospodarki i nauki kraju. Jest m.in. członkiem i założycielem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, członkiem Rady Programowej Centrum Technologii Obronnych Politechniki Śląskiej, członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, czy też członkiem Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz wielu innych. Wojciech Wajda jest również współzałożycielem Fundacji Ochrony Głuszca oraz przewodniczącym jej Rady od 2007 r., której celem jest ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem. Jest sponsorem wielu inicjatyw sportowych, charytatywnych i kulturalnych. Pan Wojciech Wajda nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Wojciech Wajda posiada 60 859 786 akcji WASKO S.A., stanowiących 66,7 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywanie tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Razem z żoną Panią Krystyną Wajdą posiada łącznie 74 086 653 akcji WASKO S.A. stanowiących 81,2 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Andrzej Gdula – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył naukę na Wydziale Prawa i Administracji, od roku 1997 posiada również uprawnienie do pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od roku 2005 do połowy 2011 roku Pan Andrzej Gdula był zatrudniony w przedsiębiorstwie System Gazociągów Tranzytowych Europolgaz S.A. w Warszawie na stanowisku Dyrektora Organizacji i Strategii Rozwoju. Wcześniej Pan Andrzej Gdula pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Doradców w Kancelarii Prezydenta RP (w latach 1996-2005), Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Polityki Społecznej (w latach 1993-1996) oraz szereg innych funkcji publicznych w tym funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Wschód – Zachód (w latach 1991 – 1993). Pan Andrzej Gdula sprawował również wiele funkcji w organach nadzoru spółek kapitałowych, do których należą m.in.: Członek Rady Nadzorczej w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (1995), Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (1997), Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (1997-2005), Członek Rady Nadzorczej PHZ Cenzin Sp. z o.o. (1998) oraz pełnił również funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. (2004). Za całokształt całej swojej działalności był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi, w tym w roku 2005 został odznaczony Komandorskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Rzeczpospolitej. Obecnie pełni również funkcję  Prezesa Ogólnopolskiej Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego.
Pan Andrzej Gdula jest związany ze Spółką od wielu, pełniąc funkcję Członka Rady Nadzorczej od 2006, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S.A. od 2013 roku. Pan Andrzej Gdula nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach podmiotu konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. Andrzej Gdula nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Gdula nie jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu szczegółowych zasad ładu korporacyjnego II.Z.3 oraz II.Z.4 zawartych w dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Pan Andrzej Gdula nie posiada akcji WASKO S.A.

 

Andrzej Rymuza – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Technikum Łączności w Warszawie. Od roku 1992 do 1994 pracował jako inżynier serwisowy systemów UNIX w ICL Poland LTD, następnie od roku 1995 do roku 2000 pracował w Sun Microsystem Poland Sp. z o.o. jako inżynier systemowy baz danych oraz jako dyrektor handlowy odpowiedzialny za rynek telekomunikacyjny w Polsce. W latach 2000 – 2006 Pan Andrzej Rymuza pracował w EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Handlowego. Od sierpnia 2006 roku do dnia 15 września 2016 r. Pan Andrzej Rymuza pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu WASKO S.A. Pan Andrzej Rymuza jest Członkiem Rady Nadzorczej NTT S.A. z siedzibą w Warszawie oraz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, która jest spółką zależną od WASKO S.A.

Pan Andrzej Rymuza nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Rymuza nie jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu szczegółowych zasad ładu korporacyjnego II.Z.3 oraz II.Z.4 zawartych w dokumencie „Dobre
praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Pan Andrzej Rymuza posiada 1.762.500 akcji Spółki, stanowiących 1,92 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

 

Andrzej Sapierzyński – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (dawniej Akademii Ekonomicznej), na której ukończył Wydział Zarządzania. Po studiach otworzył firmę współpracującą z dużymi zakładami produkcyjnymi z Europy Zachodniej, głównie z Niemiec. Następnie stał się polskim wyłącznym przedstawicielem włoskiej firmy produkującej osprzęt techniczny do specjalistycznych maszyn transportowych, tym samym rozwijając firmę Poltech Group współpracującą z ponad 50 zakładami produkcyjnymi w Polsce. Od roku 2000 skoncentrował się na obrocie nieruchomościami przemysłowymi oraz komercyjnymi współpracując m.in. z Metro AG oraz
Carrefour. Od 2002 r. był pełnomocnikiem zarządu HOGA.PL S.A. odpowiedzialnym za rozwój strategii działań handlowych i marketingowych.
Po połączeniu HOGA.PL S.A. z WASKO S.A. pełnił funkcję dyrektora marketingu odpowiedzialnego za promocję spółki na rynku polskim i zagranicznym. Był właścicielem firmy doradczo inwestycyjnej SAPO Investment. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej FULCO, której jest współzałożycielem. W skład Grupy FULCO wchodzą dynamicznie rozwijające się spółki prowadzące działalność w zakresie technologicznej i badawczo-rozwojowej, zaawansowanego budownictwa
oraz innowacyjnych elementów wyposażenia miast.

Pan Andrzej Sapierzyński do końca 2013 zasiadał również w radzie nadzorczej firmy telekomunikacyjnej NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Andrzej Sapierzyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Sapierzyński nie jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu szczegółowych zasad ładu korporacyjnego II.Z.3 oraz II.Z.4 zawartych w dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Pan Andrzej Sapierzyński posiada 394.449 akcji Spółki, stanowiących 0,43 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

Michał Matusak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1996 r. jako właściciel firmy Pol-Tech, realizującej m.in. zadania związane z transportem wewnątrzzakładowym.
Z WASKO S.A. związany jest od 2002 r. W latach 2002-2005 był dyrektorem Zakładu Inwestycji. W latach 2008-2010 był prezesem zarządu spółki Dębica RC Sp. z o.o. zajmującej się produkcją specjalistycznych systemów i urządzeń klimatyzacyjnych dla sektora górniczego. Od 2005 r. jest Prezesem Zarządu przedsiębiorstwa Elipsa Sp. z o.o. oferującego innowacyjne systemy automatyki budynkowej. Przedsiębiorstwo to realizuje również zadania związane z budową oraz instalacją urządzeń teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i energetycznych. Pan Michał Matusak nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Pan Michał Matusak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Michał Matusak nie jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu szczegółowych zasad ładu korporacyjnego II.Z.3 oraz II.Z.4 zawartych w dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Pan Michał Matusak nie posiada akcji WASKO S.A.

 

Eugeniusz Świtoński – Członek Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej. Od początków kariery naukowej pracuje na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu, zastępcy dyrektora Instytutu, prodziekana Wydziału oraz kierownika Studium Doktoranckiego w dyscyplinie „mechanika”. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej. Prof. Świtoński prowadzi badania naukowe w dyscyplinach: mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn. Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym wielu monografii. Specjalizuje się w zagadnieniach modelowania w mechanice, mechaniki ośrodków  ciągłych, dynamiki maszyn, biomechaniki, metod numerycznych i optymalizacji. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, a od 1988 roku przewodniczy pracom komitetu organizacyjnego międzynarodowego Sympozjonu „Modelowanie w mechanice”. Jest członkiem Senatu Politechniki Śląskiej, członkiem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem wielu komitetów naukowych konferencji międzynarodowych, a także wielu komitetów redakcyjnych czasopism naukowych w kraju i za granicą, m.in. Journal of Lithuanian Academy of Sciences TRANSPORT, Przegląd Mechaniczny, ZN AGH MECHANIKA. Był kierownikiem lub głównym wykonawcą kilkunastu projektów badawczych i celowych, których wynikiem są cztery patenty i wiele wdrożeń. Za działalność związaną z pracą naukowo- badawczą profesor Eugeniusz Świtoński uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: nagrodę w III Ogólnopolskim Konkursie PTMTiS (1996), dwukrotnie indywidualną nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1970, 1979), 4 zespołowe nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne nagrody JM Rektora Politechniki Śląskiej. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Honorowym Giorgio Agricoli TU VSB Ostrawa, Złotym Laurem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz honorowym tytułem „Zasłużony dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM”.  W listopadzie 2008 został uhonorowany statuetką „Złoty Partner 2008” za wybitne osiągnięcia w rozwoju kadry naukowej Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach. W 2007 roku Profesor Eugeniusz Świtoński został Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. W roku 2007 uzyskał tytuł Doktora Honoris Causa na Politechnice Rzeszowskiej a w roku 2009 tytuł ten został nadany mu przez Politechnikę Śląską.

Pan prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec WASKO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach podmiotu konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. Pan Eugeniusz Świtoński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu szczegółowych zasad ładu korporacyjnego II.Z.3 oraz II.Z.4 zawartych w dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Pan Eugeniusz Świtoński nie posiada akcji WASKO S.A.

 

Zdzisław Zyzak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest przedsiębiorcą, który karierę zawodową rozpoczął od branży budowlanej. Po nabyciu uprawnień zawodowych w zakresie budownictwa, Pan Zdzisław Zyzak rozpoczął własną działalność gospodarczą, prowadząc firmy specjalizujące się w produkcji prefabrykowanych konstrukcji, wykorzystywanych w działalności zajmującej się budownictwem mieszkaniowym i biurowym. W swojej karierze zawodowej powołał do życia kilka firm z kapitałem zagranicznym w Austrii i Niemczech, specjalizujących się m. in. w produkcji materiałów budowlanych, stolarki budowlanej, maszyn rolniczych i akumulatorów. Pan Zdzisław Zyzak jako właściciel zarządzał ww. firmami na różnych szczeblach organizacji.
W 1991 r. Pan Zdzisław Zyzak powołał do życia spółkę HOTELE DIAMENT S A., która obecnie tworzy sieć czternastu hoteli znajdującej się na terenie południowej Polski i w której od momentu powstania do chwili obecnej jest głównym akcjonariuszem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Pan Zdzisław Zyzak nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Zdzisław Zyzak jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu szczegółowych zasad ładu korporacyjnego II.Z.3 oraz II.Z.4 zawartych w dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Pan Zdzisław Zyzak nie posiada akcji WASKO S.A.