Serwisujemy macierze w KWP Kraków

W dniu 18 czerwca 2018 WASKO S.A. zawarło umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, której przedmiotem jest świadczenie serwisu pogwarancyjnego dla macierzy Hitachi Vantara HUS 150. Umowa wsparcia została zawarta na okres 17 miesięcy. W ramach usługi Spółka będzie świadczyć usługi serwisu i utrzymania głównego systemu pamięci masowych w KWP Kraków, przy zachowaniu rygorystycznego SLA.WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów składowania danych, systemów archiwizacji oraz systemów backupu.

WASKO S.A. zmodernizuje system składowania danych Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

WASKO S.A. pozyskało zamówienie na rozbudowę infrastruktury składowania danych w Stalexport Autostrada Małopolska S.A . Zamówienie obejmuje swym zakresem m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dostawę i wdrożenie macierzy NetApp.W ramach kontraktu inżynierowie z WASKO S.A będą również świadczyć usługi asysty technicznej i serwisu gwarancyjnego.Zamówienie zostanie zrealizowane do końca czerwca 2018 roku. WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów składowania danych, systemów archiwizacji oraz systemów backupu.

Nowa serwerownia w Centrum Onkologii w Gliwicach

Dnia 28.02.2018r. WASKO SA zakończyła sukcesem realizację projektu pn. „Zakup i instalacja infrastruktury niezbędnej do gromadzenia i przetwarzania danych diagnostycznych wOśrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Gliwicach”.Projekt obejmował prace adaptacyjne oraz dostawę wielu niezbędnych systemów i instalacji technicznych, dzięki którym serwerownia może pracować w wysokim standardzie bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych i medycznych. 

Serwisujemy systemy backupu w KWP Katowice

W dniu 26 stycznia 2018 WASKO S.A. zawarło umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, której przedmiotem jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego dla systemu backupu zbudowanego w oparciu o oprogramowanie Hitachi Data Protection Suite (HDPS).Przez najbliższe trzy lata eksperci z WASKO S.A. będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe i konsultacyjne dla systemu zbudowanego w oparciu o rozwiązanie HDPS. Jest to jeden z najlepszych systemów klasy korporacyjnej w dziedzinie rozwiązań dla backupu, odtwarzania i archiwizowania danych oraz ich przetwarzania w chmurze.Jest to kolejna umowa zawarta z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach w ostatnim czasie. Poprzednia dotyczyła rozbudowy istniejącej infrastruktury składowania danych o macierz Hitachi Vantara.WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów składowania danych, systemów archiwizacji oraz systemów backupu.

Umowa na dostawę i wdrożenie infrastruktury składowania danych

Spółka WASKO S.A. podpisała umowę z firmą Comtegra S.A. na  dostawę i wdrożenie infrastruktury składowania danych (macierzy dyskowych).Umowa o wartości 11 mln zł brutto obejmuje swym zakresem m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej oraz dostawę i wdrożenie macierzy klasy enterprise.W ramach kontraktu WASKO będzie również świadczyć usługi asysty technicznej i serwisu gwarancyjnego.Zgodnie z umową zamówienie zadanie zostanie  zrealizowane do końca września 2018 roku.
 
  

„Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu”

WASKO S.A. realizuje projekt  „Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu”, dostarczając m. in. niezbędne urządzenia sieciowe.W ramach projektu powstaje:
  • interaktywny portal informacyjny obejmujący m.in. Uniwersytecki System Obsługi Studiów jako usługa w chmurze,
  • system wymiany informacji uwierzytelniających zarzadzanie treścią i dokumentami,
  • elektroniczny kanał dostarczenia decyzji administracyjnej w oparciu o zaufane, zweryfikowane profile użytkowników w ePUAP.
UW_1