Wdrożenie systemu antykolizyjnego dla floty wózków transportowych

Kronopol Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach w dniu 21.08.2015r. zleciła WASKO SA wdrożenie systemu antykolizyjnego dla floty wózków transportowych. Zamówienie obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie systemu antykolizyjnego AWIA Horyzont spółki ENTE. W skład systemu wchodzą nadajniki sygnału stanowiące wyposażenie wszystkich pracowników produkcyjnych Kronopol, terminale odbiorcze będące wyposażeniem wózków oraz szafy ładujące i moduły kontroli wyjść. Realizacja projektu odbywać się będzie etapowo i docelowo obejmie swym zasięgiem cały zakład produkcyjny w Żarach. 
awia_horyzont_heder

FORUM MOBILNE MIASTO – WYZWANIE PRZYSZŁOŚCI

WASKO S.A. doceniona na FORUM MOBILNE MIASTO – WYZWANIE PRZYSZŁOŚCI

W dniach 15 – 17.04.2015 we Wrocławiu przedstawiciele COIG SA wzięli udział w Forum Mobilne Miasto połączone z XV Międzynarodową Konferencją Telematyki Transportu. Imprezy te podejmowały tematykę związaną z Inteligentnymi Systemami Transportu. Nie bez powodu gospodarzem wydarzenia było miasto Wrocław, które właśnie zakończyło wdrożenie największego na tę chwilę systemu ITS w Polsce. Projekt ten został w całości wykonany przez konsorcjum WASKO-Gertrude. Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem przede wszystkim władz samorządowych, przedstawicieli miast i gmin, a także środowisk naukowych, oraz firm z branż rozwijających rozwiązania z zakresu systemów ITS. Głównym tematem Forum były uwarunkowania rozwoju i unowocześniania miejskich systemów transportowych, w tym funkcjonowanie instrumentów wsparcia podejmowanych przedsięwzięć przez władze samorządowe. W trakcie obrad zaprezentowano najnowsze rozwiązania technologiczne służące poprawie mobilności miast i doskonaleniu zarządzania ruchem, a także przekazano doświadczenia nabyte w trakcie dotychczasowych wdrożeń inteligentnych systemów transportowych w różnych miastach. Uczestnicy Forum podczas wizyt studyjnych mogli zapoznać się z rozwiązaniami wdrożonymi przez WASKO we wrocławskim Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (CZRiTP).XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych, towarzysząca Forum, była poświęcona zagadnieniom naukowym związanym z doskonaleniem inteligentnych systemów transportowych i wdrażaniem osiągnięć telematyki do sterowania transportem.Wizyta studyjna we wrocławskim Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (CZRiTP). Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wizytacja uczestników konferencji odbywająca się we wrocławskim centrum CZRiTP, które, jako jedna z wielu inwestycji, zostało wykonane w ramach projektu ITS Wrocław przez konsorcjum WASKO – GERTRUDE. W ciągu ostatniego dnia forum, Centrum odwiedziło ponad 100 osób.Więcej o INTELIGENTNYM SYSTEM TRANSPORTU WASKO.

forum telematyki_www

 

Konferencja „Telematyka Systemów Transportowych 2014”

W dniach 22-25 października 2014 r. w Ustroniu odbyła się XIV edycja konferencji „Telematyka Systemów Transportowych 2014”, której głównymi organizatorami są: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Polska Akademia Nauk – Komitet Transportu, Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala na przeobrażanie miast w Smart Cities. Inteligentne miasta stają się rzeczywistością. Firma WASKO SA podczas XIV Konferencji Telematyki Transportu zaprezentowała własne projekty zrealizowane w obszarze inteligentnych systemów transportu. Dyrektor do spraw ITS Kazimierz Liver – w imieniu spółki – przedstawił działający, zintegrowany system ITS zaimplementowany  przez firmę WASKO we Wrocławiu. Jest to największy działający w Polsce system ITS dla dużej aglomeracji miejskiej wypełniający jego kluczowe funkcjonalności:  sterowanie ruchem, monitorowanie ruchu oraz zarządzanie środkami transportu publicznego.Podstawą rozwiązania jest nowoczesne Centrum Sterowania Ruchem i Transportem Publicznym, które zarządza pracą:  153 skrzyżowań za pośrednictwem Systemu Sterowania, 225 pociągów tramwajowych i 330 autobusów z wykorzystaniem Systemu Nadzoru Środków Transportu Publicznego, 220 tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej oraz znaków  zmiennej treści na bramownicach drogowych. Ważnym elementem dla uczestników ruchu celem poprawy komunikacji z pasażerami wykorzystującymi transport publiczny w mieście jest internetowy portal publiczny systemu ITS Wrocław. W skład systemu wchodzą: • Centrum Sterowania Ruchem i Transportem Publicznym • System Sterowania Ruchem, • System Informacji o wolnych miejscach Parkingowych, • System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Czasu Rzeczywistego, • System Nadzoru Transportu Publicznego, • Portal WWW, • System Analiz i Raportów, • System Nadawania Priorytetu Pojazdom Transportu Publicznego, • System Monitoringu Skrzyżowań i Detekcji Zdarzeń, • System Monitorowania Infrastruktury i Urządzeń.Zapraszamy na przyszłoroczną, jubileuszową konferencję:
its_konferencja
its_konferencja1

WASKO S.A. dla płockiej komunikacji

WASKO S.A. zakończyła realizację projektu dostarczenia i uruchomienia Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz Systemu Monitoringu i Komunikacji Alarmowej w Płocku.W ramach inwestycji zostało dostarczonych 20 nowoczesnych wiat przystankowych wyposażonych w moduły „City-Light”. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej obsługuje 20 tablic informujących pasażerów o godzinach przyjazdu pojazdów komunikacji miejskiej oraz ich ewentualnych opóźnieniach, natomiast System Monitoringu i Komunikacji Alarmowej funkcjonuje przy zastosowaniu 28 kamer rozmieszczonych w różnych częściach miasta.

WASKO S.A. Liderem w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportowych

Spółka została nagrodzona w V edycji konkursu „Lider ITS” 2014 w kategorii:Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITSW konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA  wyróżniony został system ITS zaprojektowany, zrealizowany i wdrożony przez WASKO S.A. we Wrocławiu. Jest to największy wdrożony w Polsce system ITS dla dużej aglomeracji,  który swoim zasięgiem objął całe miasto. Jury konkursowe zwróciło szczególną uwagę na nowatorstwo rozwiązania i szerokie spektrum funkcjonalności w zakresie monitorowania i sterowania ruchem oraz zarządzania transportem. Podstawą rozwiązania jest nowoczesne Centrum Sterowania Ruchem i Transportem Publicznym, które monitoruje: pracę 153 skrzyżowań za pośrednictwem Systemu Sterowania, 225 pociągów tramwajowych i 330 autobusów z wykorzystaniem Systemu Nadzoru Środków Transportu Publicznego, 200 tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej oraz tablice zmiennej treści na bramownicach drogowych. W skład systemu wchodzą również: System Zarządzania Zdarzeniami Drogowymi, System Monitorowania Skrzyżowań, System Monitorowania Urządzeń. Ważnym elementem systemu poprawy sprawności transportu w mieście jest wspomagający go internetowy portal publiczny. Uczestnicy ruchu otrzymują aktualne informacje o sytuacji na drogach. W przypadku zdarzeń drogowych system automatycznie wyznacza alternatywne trasy przejazdu. System ITS Wrocław został zaprojektowany i wdrożony w celu usprawnienia ruchu samochodowego w mieście, usprawnienia ruchu pojazdów transportu publicznego oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Powstałe Centrum Sterowania Ruchem i Transportem Publicznym zintegrowało wszystkie służby miejskie odpowiedzialne za zarządzanie, nadzorowanie i utrzymanie właściwej pracy infrastruktury drogowej. Przyznane wyróżnienie jest potwierdzeniem, że projekt zrealizowany przez WASKO S.A. spełnił wzorowo wszystkie stawiane przed nim wymagania i cele.Projekt oceniał zespół ekspertów: •  prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący (Politechnika Warszawska), •  mgr Piotr Krukowski (Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ZDiUM Wrocław), •  dr inż. Marek Litwin (Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska”), •  prof. Jerzy Mikulski (Politechnika Śląska), •  dr inż. Izabella Mitraszewska (Instytut Transportu Samochodowego), •  dr inż. Jacek Oskarbski (Urząd Miasta Gdyni), •  mgr inż. Marek Rolla (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), •  prof. Wojciech Wawrzyński (Politechnika Warszawska).
its_lider

Modernizacja zajezdni tramwajowej POGODNO w Szczecinie

WASKO S.A., w ramach projektu modernizacji zajezdni tramwajowej „Pogodno” w Szczecinie, wykona dla spółki Tramwaje Szczecińskie System Zarządzania Zajezdnią oraz Systemy Niskonapięciowe.Prace obejmą kompleksową usługę począwszy od zaprojektowania przez dostawę, wdrożenia aż do uruchomienia systemów, w tym:
 • Systemu Zarządzania Zajezdnią (System DMS),
 • Systemów Niskonapięciowe ( Systemy NN) obejmujących:
  • sieci teleinformatyczne, w tym sieci LAN oraz telefonii,
  • CCTV (monitoring),
  • SSWiN – system sygnalizacji włamania i napadu,
  • KD – kontrola dostępu;
  • BMS – system kontroli/sterowania obiektu;
  • system kontroli pracowników ochrony;
  • system alarmu pożaru SAP.
Po zakończeniu prac wdrożeniowych WASKO S.A. zapewni serwis gwarancyjny.Umowa realizowana będzie w ramach zamówienia publicznego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zajezdni tramwajowej „Pogodno” w Szczecinie w projekcie pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Pogodno_02