Budowa systemu zarządzania ruchem dla koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. , koncesjonariusz autostrady płatnej A4 na odcinku od Katowic do Krakowa postanowił powierzyć WASKO S.A. wykonanie prac w ramach „Budowy systemu zarządzania ruchem dla koncesyjnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków (km 341+636 – km 401+100) Etap 1”.System Zarządzania Ruchem docelowo obejmować będzie:
  • System Centralny
  • Oprogramowanie Interfejsu obsługi SZR
  • Tablice i znaki zmiennej treści w pasie drogowym autostrady na konstrukcjach bramowych
  • Kamery wideo
Wybudowany SZR będzie spełniać wymagania koncepcyjne systemu zarządzania ruchem sprecyzowane przez GDDKiA.Umowa dotycząca budowy przewiduje wdrożenie Etapu 1 SZR do kwietnia 2017.
light trails at night on a highway

WASKO prezentuje swoje rozwiązania na I międzynarodowej konferencji NAUKOWO-technicznej

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TECHNIKACH, TECHNOLOGIACH I POLITYCE TRANSPORTOWEJ

Konferencję organizuje Katedra Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, w dniach 28-30 września 2016 r. w porcie lotniczym Pyrzowice i Hotelu Diament w Ustroniu. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia związane z zintegrowanym systemem zarządzania bezpieczeństwem w transporcie (lotniczym, kolejowym, drogowym, morskim i wodnym śródlądowym, kosmicznym) oraz jego politycznymi, psychologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi aspektami. Celem konferencji jest związanie środowisk reprezentujących wszystkie rodzaje transportu w obszarze bezpieczeństwa i rozpocząć trwałą współpracę skutkującą wymianą doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.Grupa WASKO przedstawiła zrealizowane przez siebie projekty w tych obszarach: Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego, projekty zrealizowane dla lotnictwa głównie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, Inteligentny System Transportu dla miasta Wrocław, rozwiązania dla zajezdni tramwajowej „Pogodno” w Szczecinie oraz systemy dedykowane dla przewoźników kolejowych.

Wdrożenie systemu antykolizyjnego dla floty wózków transportowych

Kronopol Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach w dniu 21.08.2015r. zleciła WASKO SA wdrożenie systemu antykolizyjnego dla floty wózków transportowych. Zamówienie obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie systemu antykolizyjnego AWIA Horyzont spółki ENTE. W skład systemu wchodzą nadajniki sygnału stanowiące wyposażenie wszystkich pracowników produkcyjnych Kronopol, terminale odbiorcze będące wyposażeniem wózków oraz szafy ładujące i moduły kontroli wyjść. Realizacja projektu odbywać się będzie etapowo i docelowo obejmie swym zasięgiem cały zakład produkcyjny w Żarach. 
awia_horyzont_heder

FORUM MOBILNE MIASTO – WYZWANIE PRZYSZŁOŚCI

WASKO S.A. doceniona na FORUM MOBILNE MIASTO – WYZWANIE PRZYSZŁOŚCI

W dniach 15 – 17.04.2015 we Wrocławiu przedstawiciele COIG SA wzięli udział w Forum Mobilne Miasto połączone z XV Międzynarodową Konferencją Telematyki Transportu. Imprezy te podejmowały tematykę związaną z Inteligentnymi Systemami Transportu. Nie bez powodu gospodarzem wydarzenia było miasto Wrocław, które właśnie zakończyło wdrożenie największego na tę chwilę systemu ITS w Polsce. Projekt ten został w całości wykonany przez konsorcjum WASKO-Gertrude. Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem przede wszystkim władz samorządowych, przedstawicieli miast i gmin, a także środowisk naukowych, oraz firm z branż rozwijających rozwiązania z zakresu systemów ITS. Głównym tematem Forum były uwarunkowania rozwoju i unowocześniania miejskich systemów transportowych, w tym funkcjonowanie instrumentów wsparcia podejmowanych przedsięwzięć przez władze samorządowe. W trakcie obrad zaprezentowano najnowsze rozwiązania technologiczne służące poprawie mobilności miast i doskonaleniu zarządzania ruchem, a także przekazano doświadczenia nabyte w trakcie dotychczasowych wdrożeń inteligentnych systemów transportowych w różnych miastach. Uczestnicy Forum podczas wizyt studyjnych mogli zapoznać się z rozwiązaniami wdrożonymi przez WASKO we wrocławskim Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (CZRiTP).XV Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych, towarzysząca Forum, była poświęcona zagadnieniom naukowym związanym z doskonaleniem inteligentnych systemów transportowych i wdrażaniem osiągnięć telematyki do sterowania transportem.Wizyta studyjna we wrocławskim Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (CZRiTP). Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wizytacja uczestników konferencji odbywająca się we wrocławskim centrum CZRiTP, które, jako jedna z wielu inwestycji, zostało wykonane w ramach projektu ITS Wrocław przez konsorcjum WASKO – GERTRUDE. W ciągu ostatniego dnia forum, Centrum odwiedziło ponad 100 osób.Więcej o INTELIGENTNYM SYSTEM TRANSPORTU WASKO.

forum telematyki_www

 

Konferencja „Telematyka Systemów Transportowych 2014”

W dniach 22-25 października 2014 r. w Ustroniu odbyła się XIV edycja konferencji „Telematyka Systemów Transportowych 2014”, której głównymi organizatorami są: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, Polska Akademia Nauk – Komitet Transportu, Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala na przeobrażanie miast w Smart Cities. Inteligentne miasta stają się rzeczywistością. Firma WASKO SA podczas XIV Konferencji Telematyki Transportu zaprezentowała własne projekty zrealizowane w obszarze inteligentnych systemów transportu. Dyrektor do spraw ITS Kazimierz Liver – w imieniu spółki – przedstawił działający, zintegrowany system ITS zaimplementowany  przez firmę WASKO we Wrocławiu. Jest to największy działający w Polsce system ITS dla dużej aglomeracji miejskiej wypełniający jego kluczowe funkcjonalności:  sterowanie ruchem, monitorowanie ruchu oraz zarządzanie środkami transportu publicznego.Podstawą rozwiązania jest nowoczesne Centrum Sterowania Ruchem i Transportem Publicznym, które zarządza pracą:  153 skrzyżowań za pośrednictwem Systemu Sterowania, 225 pociągów tramwajowych i 330 autobusów z wykorzystaniem Systemu Nadzoru Środków Transportu Publicznego, 220 tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej oraz znaków  zmiennej treści na bramownicach drogowych. Ważnym elementem dla uczestników ruchu celem poprawy komunikacji z pasażerami wykorzystującymi transport publiczny w mieście jest internetowy portal publiczny systemu ITS Wrocław. W skład systemu wchodzą: • Centrum Sterowania Ruchem i Transportem Publicznym • System Sterowania Ruchem, • System Informacji o wolnych miejscach Parkingowych, • System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Czasu Rzeczywistego, • System Nadzoru Transportu Publicznego, • Portal WWW, • System Analiz i Raportów, • System Nadawania Priorytetu Pojazdom Transportu Publicznego, • System Monitoringu Skrzyżowań i Detekcji Zdarzeń, • System Monitorowania Infrastruktury i Urządzeń.Zapraszamy na przyszłoroczną, jubileuszową konferencję:
its_konferencja
its_konferencja1