ASOZ

Przeznaczenie

Automatyczny System Obsługi Zajezdni firmy WASKO jest rozwiązaniem przeznaczonym do obsługi nowoczesnych zajezdni tramwajowych. Głównym zadaniem systemu jest zautomatyzowane zarządzanie ruchem tramwajów na terenie zajezdni z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Korzyści

System ASOZ zapewnia:
  • automatyzację pracy zajezdni,
  • sprawne planowanie prac serwisowych i remontowych taboru,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu pojazdów na terenie zajezdni,
  • pełną ewidencję prac wykonywanych na zajezdni,
  • automatyczne kierowanie pojazdów na przeglądy okresowe.