Budowę dowiązań światłowodowych dla MON

Dnia 31.08.2016r. została zawarta umowa pomiędzy WASKO S.A. a Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi – jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, na budowę dowiązań światłowodowych pomiędzy kompleksami w garnizonie Kraków. W ramach realizacji przedmiotu umowy, WASKO S.A. wybuduje rurociągi, kanalizację i sieć kabli światłowodowych oraz wewnętrzne instalacje teleinformatyczne i elektryczne wraz systemami zasilania, zgodnie z założeniami projektu. Wszystkie prace zostaną wykonane w ciągu 200 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy.
mon

Wdrożenie Systemu Zarządzania infrastrukturą IT w KWP Katowice

12 grudnia 2013 r. została zawarta umowa pomiędzy WASKO S.A. i Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, dotycząca zakupu systemu zarządzania zasobami IT wraz ze sprzętową infrastrukturą oraz systemu archiwizacji i backupu.W ramach umowy WASKO S.A. wykona:
 • projekt techniczny,
 • dostawę i konfigurację serwerów oraz macierzy,
 • dostawę i konfigurację oprogramowania do zarządzania zasobami,
 • dostawę i wdrożenie systemu backupu,
 • serwis gwarancyjny.
policja_bg_01a

Zakończenie wdrożenia Systemu Wspomagania Dowodzenia w Straży Miejskiej w Toruniu

Z końcem grudnia 2013 r. zakończyło się wdrożenie Systemu Wspomagania Dyżurnego Straży Miejskiej w Toruniu, bazującego na autorskim rozwiązaniu spółki WASKO S.A. – oprogramowaniu SWD (System Wspomagania Dowodzenia).Po wdrożeniu systemu wszystkie zgłoszenia kierowane na numer 986 w Toruniu przyjmowane i obsługiwane będą z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego WASKO S.A., wspierającego Dyspozytora w jego codziennej pracy.W ramach zawartej umowy WASKO S.A. dostarczyła i uruchomiła oprogramowanie SWD WASKO S.A. oraz sprzęt komputerowy, a także przeprowadziła szkolenia użytkowników aplikacji i administratorów.Dzięki wdrożeniu systemu Dyspozytor wyposażony został w moduł do ewidencji zgłoszeń i dysponowania sił i środków oraz moduł mapy numerycznej GIS do prezentacji na mapie pozycji patroli. Dodatkowo Użytkownikom udostępniony został moduł do tworzenia i generowania raportów statystycznych.Dostarczone przez WASKO S.A. narzędzia teleinformatyczne wspomogą proces podejmowania decyzji i zarządzania interwencjami Straży Miejskiej, a także przygotowanie niezbędnych raportów z prowadzonych działań.Obecnie WASKO S.A. świadczy usługę serwisu gwarancyjnego systemu.
straz_torun_01a

WASKO S.A. podpisała umowę na dostawę, montaż i wdrożenie Systemu Wspomagania Dyżurnego Straży Miejskiej w Toruniu

WASKO S.A. podpisała umowę na dostawę, montaż i wdrożenie Systemu Wspomagania Dyżurnego Straży Miejskiej w Toruniu. Wdrażane rozwiązanie bazuje na autorskim rozwiązaniu spółki WASKO – oprogramowaniu SWD SM (System Wspomagania Dowodzenia dla Straży Miejskich). Już za pięć miesięcy w ramach systemu uruchomione zostaną nowe stanowiska dyspozytorskie wyposażone w oprogramowanie SWD SM, które stanowić będzie narzędzie informatyczne wspomagające pracę dyspozytorów oraz patroli w ramach codziennie wykonywanych czynności operacyjnych.Realizacja umowy obejmuje:
 • dostawę i instalację sprzętu komputerowego,
 • wdrożenie oprogramowania SWD SM,
 • przeprowadzenie szkoleń użytkowników aplikacji i administratorów,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
 • świadczenie serwisu gwarancyjnego.
Dzięki wyposażeniu Stanowisk Dyspozytorskich w niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie firmy WASKO S.A. System Wspomagania Dyżurnego Straży Miejskiej w Toruniu zapewni:
 • wsparcie dla Dyspozytorów w zakresie przyjmowania i rejestracji zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy obsługiwany przez Straż Miejską,
 • wizualizację lokalizacji osób zgłaszających oraz lokalizacji zdarzeń na mapie numerycznej,
 • wizualizację położenia patroli pieszych i zespołów mobilnych na mapie numerycznej,
 • realizację zaawansowanych statystyk oraz raportów w celu weryfikacji efektywności pracy Straży Miejskiej.