Budowę dowiązań światłowodowych dla MON

Dnia 31.08.2016r. została zawarta umowa pomiędzy WASKO S.A. a Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi – jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, na budowę dowiązań światłowodowych pomiędzy kompleksami w garnizonie Kraków. W ramach realizacji przedmiotu umowy, WASKO S.A. wybuduje rurociągi, kanalizację i sieć kabli światłowodowych oraz wewnętrzne instalacje teleinformatyczne i elektryczne wraz systemami zasilania, zgodnie z założeniami projektu. Wszystkie prace zostaną wykonane w ciągu 200 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy.
mon

WASKO dla Kancelarii Sejmu

Dnia 27.06. 2016r. została zawarta umowa pomiędzy WASKO S.A. a Kancelarią Sejmu RP na wybudowanie sieci światłowodowej w Kancelarii Sejmu polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu okablowania światłowodowego zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. W ramach umowy WASKO wybuduje nowe relacje światłowodowe dla stworzenia jednolitej sieci światłowodowej na terenie kampusu Kancelarii Sejmu, obejmującego kilkanaście wydzielonych budynków. Wszystkie prace zostaną wykonane w czasie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
ezgif-1517629069

WASKO S.A. zadba o bezpieczeństwo danych w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim

W dniu 30.09.2015, WASKO S.A. podpisało umowę na dostawę urządzeń sieciowych Next Generation Firewall dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.W ramach wykonywanych prac WASKO S.A. dostarczy i zainstaluje urządzenia Firewall, renomowanej firmy Palo Alto Networks, w Katowicach oraz w jednostkach podległych – w Częstochowie i Bielsku-Białej. Dodatkowo, inżynierowie WASKO przeprowadzą szkolenia i pomogą we wdrożeniu tych urządzeń.Zgodnie z umową, zakończenie całej inwestycji planowane jest pod koniec października 2015r.
paloalto_maszyny

Budowa linii światłowodowej w relacji Wałbrzych Miasto-Jaworzyna Śląska-Świdnica

W dniu 15 września 2015r., WASKO S.A. podpisało umowę z TK Telekom Sp. z o.o. na realizację zamówienia pn: „Budowa w systemie projektuj i buduj linii światłowodowej kablem typu Z-XOTKtsd 24J wraz z rurociągiem kablowym 2x HDPE 40/3,7 w relacji Wałbrzych Miasto- Jaworzyna Śląska –Świdnica”.Zgodnie z umową, zakończenie całej inwestycji planowane jest pod koniec marca 2016r.

Integracja systemów dla CPD

W dniu 7 lipca 2015r. WASKO S.A. podpisała umowę z Centrum Personalizacji Dokumentów pn.: „Integracja systemu Centralny Rejestr Karty Polaka z Systemem Centralnej Personalizacji Dokumentów poprzez realizację usługi webowej komunikującej obydwa systemy wraz z 12–miesięcznym wsparciem docelowego rozwiązania”Przedmiotem umowy jest dostosowanie Systemu Centralnej Personalizacji Dokumentów (SCPD) funkcjonującego w CPD MSW do obsługi elektronicznego przesyłania wniosków o wydanie Karty Polaka.Projekt dotyczy zbudowania bezpiecznego interfejsu wymiany danych do obsługi informacji przesyłanych za pomocą komunikatów XML z Centralnego Rejestru Karty Polaka.
Karta_polaka

Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i asysty technicznej dla NIK

Najwyższa Izba Kontroli z siedzibą w Warszawie w dniu 25 czerwca 2015r. podpisała z WASKO S.A. umowę w sprawie zamówienia publicznego na Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i asysty technicznej dla przełączników sieciowych.Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i asysty technicznej dla przełączników sieciowych znajdujących się w siedzibie głównej oraz 16 jednostkach organizacyjnych Zamawiającego.
NIK_przelaczniki01a