Rozbudowa macierzy Hitachi Vantara w Ministerstwie Sportu

Na mocy podpisanej w lipcu 2020 r. umowy z Ministerstwem Sportu rozbudowaliśmy o dodatkowe półki dyskowe oraz sprzęt sieciowy dostarczony we wrześniu 2018 r. klaster niezawodnościowy Hitachi Vantara wyposażony w funkcjonalność Global Active Device (GAD). Rozbudowa rozwiązania Hitachi GAD zapewnia Ministerstwu Sportu ciągły oraz nieprzerwany dostęp do danych w trybie active-active a także w znaczącym stopniu zwiększa jego wydajność.W przypadku awarii jednej z lokalizacji, w której umieszczony jest jeden z nodów klastra, dostęp oraz zapis danych jest świadczony nieprzerwanie. Natomiast dostarczony w ramach tej umowy sprzęt sieciowy zapewnia Ministerstwu Sportu większą elastyczność a także niezawodność posiadanej sieci SAN.Przez najbliższy rok eksperci z WASKO S.A. będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe i konsultacyjne dla systemu zbudowanego w oparciu o wspomniane rozwiązanie Hitachi GAD. Jest to jeden z najlepszych systemów klasy korporacyjnej w dziedzinie rozwiązań składowania, zabezpieczenia i zapewnienia ciągłości działania systemów oraz dostępności do danych na nim składowanych.WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów składowania danych, systemów wysokiej dostępności i ciągłości funkcjonowania

Modernizujemy sieć w KWP Kraków

W dniu 25 czerwca 2018 WASKO S.A. zawarło umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, której przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej oraz modernizacja okablowania, zasilania i klimatyzacji w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”. W ramach zawartej umowy nasi eksperci zmodernizują sieć LAN w oparciu o przełączniki firmy Juniper Networks. Modernizacja polegać będzie na wymianie przełączników rdzeniowych oraz przełączników w warstwie dostępowej i dystrybucyjnej. Dodatkowo WASKO S.A. rozbuduje sieć okablowania strukturalnego na terenie KWP Kraków, a także dostarczy i skonfiguruje system zasilania awaryjnego i klimatyzacji wraz z systemem P/Poż oraz systemem monitoringu warunków klimatycznych w pomieszczeniach. WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów sieciowych. Jako jeden z największych polskich integratorów IT posiada doskonałe kompetencje z zakresu realizacji systemów sieciowych we wszystkich sektorach gospodarki.

Serwisujemy systemy backupu w Gminie Miejskiej Kraków

W dniu 30 kwietnia 2018 WASKO SA zawarło umowę z Gminą Miejską Kraków na dostawę pakietu serwisowego dla posiadanego przez Zamawiającego systemu backupu zbudowanego w oparciu o oprogramowanie Hitachi Data Protection Suite (HDPS).Przez najbliższe dwa lata eksperci z WASKO S.A. będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe i konsultacyjne dla systemu backupu, którym objęte zostało środowisko Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Krakowie (ZSZO).Wartość umowy wynosi ponad 150 000 zł brutto. WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów składowania da
 

Monitoring miasta Toruń

W dniu 28.08.2017 firma WASKO S.A zawarła umowę z Gminą Miasta Toruń na dostawę 39 kamer szybkoobrotowych PTZ IP wraz z akcesoriami produkowanych przez jednego z liderów w dziedzinie systemów wizyjnych – AXIS COMMUNICATIONS.Kamery dostarczone przez WASKO S.A. będą zainstalowane w kluczowych miejscach Torunia i strzegły bezpieczeństwa mieszkańców jak i zarówno wszystkich osób przebywających w mieście.Wartość umowy to niespełna 500 tysięcy złotych. Dostawa kamer jest kontynuacją projekty BIT-CITY – rozpoczętą w 2015 roku.

Dzierżawa, serwis i utrzymanie urządzeń drukujących i kopiujących w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim

W dniu 21.12.2016, konsorcjum WASKO S.A. – Lider konsorcjum oraz P.H.U. Vector Sp. z o.o. podpisało umowę na dzierżawę, serwis i utrzymanie urządzeń drukujących i kopiujących w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim. Przedmiotem umowy jest usługa dzierżawy 60 sztuk monochromatycznych i kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych A4 i A3, wdrożenie systemu rozliczania kosztów wraz z systemem wydruku podążającego oraz systemem monitoringu stanu urządzeń, systemem rozpoznawania tekstu z dokumentów skanowanych na urządzeniach wielofunkcyjnych oraz dostarczanie materiałów eksploatacyjnych i serwis wszystkich urządzeń objętych umową. Zakończenie świadczenia usługi wyznaczone jest na grudzień 2019r.

WASKO prezentuje nowe projekty na Kongresie w Opolu!

W dniach 17 – 18 października 2016 roku odbył się Kongres Samorządowy w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu. Tematyka została oparta na trzech osiach działalności samorządu terytorialnego w Polsce czyli na osi rozwoju, osi ekonomicznej oraz Smart City.Grupa WASKO zaprezentowała własne rozwiązania, projekty i doświadczenia w obszarze inteligentnego miasta i systemu transportu. Gośćmi Kongresu byli: Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola i Marcin Ociepa – Przewodniczący Rady Miasta Opola.