WASKO S.A. podpisała umowę na dostawę, montaż i wdrożenie Systemu Wspomagania Dyżurnego Straży Miejskiej w Toruniu

WASKO S.A. podpisała umowę na dostawę, montaż i wdrożenie Systemu Wspomagania Dyżurnego Straży Miejskiej w Toruniu. Wdrażane rozwiązanie bazuje na autorskim rozwiązaniu spółki WASKO – oprogramowaniu SWD SM (System Wspomagania Dowodzenia dla Straży Miejskich). Już za pięć miesięcy w ramach systemu uruchomione zostaną nowe stanowiska dyspozytorskie wyposażone w oprogramowanie SWD SM, które stanowić będzie narzędzie informatyczne wspomagające pracę dyspozytorów oraz patroli w ramach codziennie wykonywanych czynności operacyjnych.Realizacja umowy obejmuje:
  • dostawę i instalację sprzętu komputerowego,
  • wdrożenie oprogramowania SWD SM,
  • przeprowadzenie szkoleń użytkowników aplikacji i administratorów,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
  • świadczenie serwisu gwarancyjnego.
Dzięki wyposażeniu Stanowisk Dyspozytorskich w niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie firmy WASKO S.A. System Wspomagania Dyżurnego Straży Miejskiej w Toruniu zapewni:
  • wsparcie dla Dyspozytorów w zakresie przyjmowania i rejestracji zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy obsługiwany przez Straż Miejską,
  • wizualizację lokalizacji osób zgłaszających oraz lokalizacji zdarzeń na mapie numerycznej,
  • wizualizację położenia patroli pieszych i zespołów mobilnych na mapie numerycznej,
  • realizację zaawansowanych statystyk oraz raportów w celu weryfikacji efektywności pracy Straży Miejskiej.