NFZ Katowice

WASKO S.A. podpisało umowy z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, których przedmiotem jest asysta techniczna dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń firmy F5 oraz systemu do wirtualizacji VMware. Przez najbliższe lata nasi eksperci z będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe dla tych rozwiązań. WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury sprzętowej we wszystkich sektorach gospodarki.