Wasko S.A. i Forcepoint wspiera systemy bezpieczeństwa w Polskiej Grupie Górniczej S.A.

W marcu 2018r. WASKO S.A. zawarło umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. , której przedmiotem jest wznowienie aktualizacji baz sygnatur Forcepoint Web Security Gateway.Certyfikowani inżynierowie WASKO S.A. przy wsparciu producenta Forcepoint, przez najbliższy rok, będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe w zakresie posiadanego przez PGG S.A. zaawansowanego oprogramowania chroniącego zasoby informatyczne.WASKO SA od wielu lat oferuje kompleksowe usługi doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów informatycznych. Jako jeden z największych polskich integratorów IT posiada doskonałe kompetencje z zakresu realizacji i utrzymania Infrastruktury krytycznej we wszystkich sektorach gospodarki.
 

Serwisujemy urządzenia sieciowe Juniper w Polskiej Grupie Górniczej

WASKO S.A. zawarło umowę ze spółką Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usługi serwisowych urządzeń sieciowych Juniper Networks.Certyfikowani inżynierowie WASKO S.A., przez najbliższe trzy lata, będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe w zakresie posiadanej przez PGG zaawansowanej infrastruktury sieciowej, zbudowanej w oparciu o urządzenia Juniper.WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów sieciowych. Jako jeden z największych polskich integratorów IT posiada doskonałe kompetencje z zakresu realizacji systemów sieciowych we wszystkich sektorach gospodarki.

Asysta techniczna dla sprzętu HP Blade w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o.

W dniu 16.01.2017, WASKO S.A. podpisało umowę na zapewnienie wsparcia serwisowego i asystę techniczną dla sprzętu HP Blade z Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. W ramach rocznego kontraktu, Zamawiający wymaga wsparcia serwisowego dla sprzętu informatycznego i oprogramowania HP (asysta techniczna) polegająca na zapewnieniu przez służby techniczne producenta – firmy HP, asysty specjalistycznej przy rozwiązywaniu problemów w działaniu oprogramowania i sprzętu. Umowa obowiązuje do 15.12.2017r.
pgg_logo_mini

Wsparcie serwisowe i asysta techniczna dla Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.

W dniu 17.01.2017, WASKO S.A. podpisało umowę na zapewnienie wsparcia serwisowego i asystę techniczną dla sprzętu i oprogramowania bazodanowego firmy ORACLE, z Polską Grupą Górniczą sp. z o.o.W ramach trzyletniego kontraktu, zamawiający wymaga wsparcia serwisowego dla sprzętu informatycznego i oprogramowania Oracle (asysta techniczna). Wsparcie polega na zapewnieniu przez służby techniczne producenta – firmy Oracle, asysty technicznej przy rozwiązywaniu problemów w działaniu oprogramowania – w tym dostępu do bazy wiedzy związanej z rozwiązywaniem problemów eksploatacyjnych serwisowanego oprogramowania oraz dostępu do poprawek i aktualizacji wersji użytkowanego oprogramowania. Umowa obowiązuje do 31.12.2019r.
pgg_logo_mini

Dostawę sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem

W dniu 18.09.2016r. została zawarta umowa pomiędzy WASKO S.A. a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. na „Dostawę sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem” . W ramach realizacji przedmiotu umowy, WASKO S.A. dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje w oparciu o sprzęt firmy DELL środowisko serwerowe wraz z platformą wirtualizacją VMware vSphere. Wszystkie prace zostaną wykonane w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.
Creative business web telecommunication, internet technology connection, cloud computing and networking connectivity concept: terminal monitor screen display in server room with server racks in datacenter interior

System Rejestracji Czasu Pracy w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary

W dniu 23.08.2016r. została zawarta umowa pomiędzy WASKO S.A. a WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. na „Przebudowę wraz z modernizacją infrastruktury związanej z Systemem Rejestracji Czasu Pracy w WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek – Piekary”. W ramach realizacji przedmiotu umowy, WASKO S.A. zaprojektuje, dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje infrastrukturę systemu kontroli dostępu wraz z rejestracją czasu pracy. Dostawa, instalacja i konfiguracja obejmuje bramofurty, kołowrotki, czytniki KD i RCP, detektory metali szlachetnych oraz osprzęt dodatkowy. Prace modernizacyjne obejmują Bramy Główne KWK Bobrek – Piekary, Budynki administracyjne oraz 4 szyby kopalniane. Wszystkie prace zostaną wykonane do 15 listopada br.
weglokoks_kraj_2016