Wyposażamy szpitale

Spółka WASKO S.A. zrealizowała umowę na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.Umowę o wartości 180 294 zł brutto zakładającą dostawę stacji roboczych, monitorów i oprogramowania w ciągu 21 dni od podpisania kontraktu zawarto 29 listopada.Mimo 21-dniowego terminu dostawy, dzięki sprawnemu zarządzaniu projektem i wzorowej współpracy z dystrybucją, przedmiot umowy udało się zrealizować w ciągu zaledwie dwóch tygodni.Współpraca z WASKO S.A. to gwarancja satysfakcji i efektywności działań. Założona w 1988 roku spółka obecnie jest liderem grupy kapitałowej zatrudniającej 1500 pracowników. W skład grupy wchodzą spółki: COIG S.A., GABOS sp. z o.o., LogicSynergy sp. z o.o. oraz D2S sp. z o.o. Założycielem i głównym akcjonariuszem WASKO S.A. jest Wojciech Wajda. 

Rozbudowa sieci LAN w budynku Diagnostyczno – Terapeutycznym

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach dnia postanowił powierzyć WASKO S.A. wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa sieci LAN w budynku Diagnostyczno-Terapeutycznym”.Projekt będzie obejmował:
  • dostawę i uruchomienie przełączników LAN,
  • budowę punktów dostępowych WLAN,
  • rozszerzenie Licencji Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  • dostawę i montaż elementów monitorowania klimatu w punktach dystrybucyjnych.
Umowa podpisana dnia 30.08.2016 przewiduje wdrożenie całego projektu w terminie 10 tygodni.
Centrum_Onkologii_w_Gliwicach1

Sprzęt IT dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie wybrał w dniu 11.08.2016r. ofertę firmy WASKO S.A. na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż sprzętu komputerowego. Zamówienie będzie realizowane w terminie 6 tygodni od momentu podpisania umowy. W ramach realizacji przedmiotu umowy WASKO SA dostarczy urządzenia współpracujące w klastrze z istniejącymi serwerami, rozbuduje funkcjonujące w szpitalu urządzenia oraz przeszkoli pracowników jednostki z zakresu instalacji, konfiguracji oraz zarządzania zaimplementowanego rozwiązania.

WASKO na konferencji Teleopieka 2016

W dniu 23.06.2016 r. w Auli Błękitnej Uniwersytetu Opolskiego odbyła się pierwsza edycja konferencji „Teleopieka – wykorzystanie nowoczesnych technologii w zwiększeniu bezpieczeństwa w sytuacjach zagrażających życiu”. Organizatorem tego spotkania był Urząd Miasta Opole i firma COIG. Spotkanie miało na celu omówienie możliwości wsparcia osób, które mogą znaleźć się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, co w szczególności dotyczy osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, samotnych, a także kobiet w ciąży i dzieci. Urząd Miasta Opole realizuje program Teleopieki już od 3 lat poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a firma COIG wraz firmami Grupy Kapitałowej WASKO, dysponuje technologiami teleinformatycznymi, które efektywnie wspierają tego typu projekty.Uroczystego otwarcia konferencji dokonali prof. dr hab. Marek Masnyk – JM Rektor Elekt Uniwersytetu Opolskiego, Mirosław Pietrucha – Wiceprezydent Miasta Opola oraz Tomasz Kosobucki – Wiceprezes Zarządu COIG SA. W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób reprezentujących jednostki administracji publicznej oraz instytucje i organizacje pozarządowe. Partnerem merytorycznym była firma Amnick Social Enterprise z Wielkiej Brytanii, której przedstawiciele zaprezentowali brytyjski model teleopieki.Przedstawiciele spółek COIG, WASKO oraz NOVUM zaprezentowali uczestnikom konferencji szereg możliwości jakie niesie usługa Teleopieki oraz przybliżyli zasady jej działania. Swoje referaty przedstawili też między innymi:dr hab. prof. Uniwersytetu Opolskiego Anna Weissbrot-Koziarska,dr Anna Zasada-Chorab Wiceprezydent miasta Siemianowice,Bożena Łuczyńska reprezentująca Urząd Miasta Chorzów,dr Zdzisław Markiewicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.Głównym inicjatorem i animatorem organizowanej konferencji była pani Iwona Niedojadło koordynatorka ds. polityki senioralnej Miasta Opola.

Serwis SWD w Toruniu

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.Rydygiera w Toruniu podpisał umowę z WASKO S.A. na świadczenie usług nadzoru autorskiego oraz serwisowego nad oprogramowaniem SWD PRM użytkowanym przez Stację Pogotowia Ratunkowego. Umowa obejmuje 12-miesięczny nadzór autorski oraz całodobowy serwis Systemu Wspomagania Dowodzenia SWD autorstwa Wasko S.A. i dotyczy takich elementów systemu, jak:
  • Aplikacja dyspozytorska SWD w wersji Pogotowie Ratunkowe,
  • Aplikacja Dagamma mapy numerycznej GIS dla dyspozytora medycznego,
  • Aplikacja mobilna na tablet medyczny dla Zespołu Ratownictwa Medycznego,
  • Aplikacja SWD Administratora,
  • Moduł rozliczeń z NFZ oraz raportów.
System SWD dla ratownictwa medycznego wspomaga proces obsługi zdarzeń medycznych od momentu przyjęcia zgłoszenia, poprzez skierowanie właściwych zespołów ratownictwa  medycznego (ZRM) do jego obsługi, kończąc na transporcie poszkodowanych do miejsca hospitalizacji.
Rescue Team Providing First Aid

System AWIA Horyzont w oddziale Zeppelin Polska

W dniu 23 listopada 2015 roku między WASKO S.A. i Zeppelin Polska Sp. z o.o. podpisana została umowa na „Wdrożenie systemu antykolizyjnego AWIA Horyzont w oddziale Zeppelin”. Wdrożenie obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie systemu przez firmę WASKO S.A. w wydziale makulaturowni. W skład systemu wchodzą nadajniki osobiste przeznaczone dla pracowników oraz kierowców zaopatrzenia zewnętrznego, kompletne terminale operatorów zaimplementowane na pojazdach transportu wewnętrznego oraz szafy, listwy i stacje ładujące.Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec grudnia 2015r.
Horyzont_zeppelin_2015_mid