Dostawa sprzętu dla Szpitala w Czeladzi

WASKO S.A. nie zwalnia tempa i wspiera swoich Klientów w każdych warunkach i okolicznościach. Wspólnie z GABOS Software Sp. z o.o. dostarczymy sprzęt i oprogramowanie do Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie – Szpital w Czeladzi. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych firmy DELL wyposażonych w niezbędne oprogramowanie Microsoft Windows 10 oraz Microsoft Office Home & Business. Dostarczana platforma cechuje się dużą użytecznością i efektywnością ekonomiczną.

System kopii zapasowych NFZ

WASKO S.A. zrealizowało umowę ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, której przedmiotem była rozbudowa systemu do wykonywania kopii zapasowych. Przez najbliższe dwa lata eksperci z WASKO S.A. będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe i konsultacyjne dla systemu backupu, którym objęte zostało środowisko IT Klienta. WASKO S.A. od wielu lat wspiera swoich Partnerów oferując kompleksowe usługi i szeroki wachlarz produktów do administracji i utrzymania infrastruktury IT we wszystkich sektorach gospodarki.

NFZ Katowice

WASKO S.A. podpisało umowy z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, których przedmiotem jest asysta techniczna dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń firmy F5 oraz systemu do wirtualizacji VMware. Przez najbliższe lata nasi eksperci z będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe dla tych rozwiązań. WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury sprzętowej we wszystkich sektorach gospodarki.

Nowa serwerownia w Centrum Onkologii w Gliwicach

Dnia 28.02.2018r. WASKO SA zakończyła sukcesem realizację projektu pn. „Zakup i instalacja infrastruktury niezbędnej do gromadzenia i przetwarzania danych diagnostycznych wOśrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Gliwicach”.Projekt obejmował prace adaptacyjne oraz dostawę wielu niezbędnych systemów i instalacji technicznych, dzięki którym serwerownia może pracować w wysokim standardzie bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych i medycznych. 

Infrastruktura WASKO w Szpitalu św. Jadwigi w Trzebnicy

W dniu 8 marca 2018 WASKO S.A. zawarło umowę ze Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.Przedmiotem kontraktu o wartości ponad 1,3 mln zł jest zaprojektowanie, dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej dla Szpitala. Firma WASKO S.A. będzie również świadczyć usługi asysty technicznej i serwisu gwarancyjnego w ramach zawartej umowy.WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury systemowo sprzętowej we wszystkich sektorach gospodarki. 

MONITEL-HF system zdalnego monitorowania serca

WASKO S.A. stawia na intensywny rozwój działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.Znaczącą rolę w realizacji celów rozwojowych spółki odgrywa współpraca biznesu z nauką. Jednym ze zrealizowanych przez WASKO projektów badawczo-rozwojowych jest MONITEL-HF, którego celem było opracowanie modelu do poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca oraz redukcję kosztów ich leczenia, wykorzystującego teletransmisję danych medycznych pozyskiwanych z heterogenicznego ekosystemu urządzeń wszczepialnych.W ramach projektu spółka WASKO zdobyła know-how, który skutkował powstaniem aplikacji do hierarchicznej obsługi danych dostarczanych przez wszystkie dostępne na rynku urządzenia stymulujące pracę serca – kardiowertery ICD lub CRT-D i CRT-P. Poprawne i niezwłoczne przetwarzanie niezbędnych danych gwarantuje  możliwość natychmiastowej diagnozy i reakcji medycznej.Z wynikami projektu będzie można zapoznać się już 17 stycznia w Katowicach w trakcie wykładu prof. dr. hab. Lecha Polońskiego pt. „Telemonitoring Pacjentów z urządzeniami wysokoenergetycznymi”. Wykład odbędzie się w ramach seminarium „Praktyczne Wykorzystanie Rozwiązań Telemedycznych”. Patronat Honorowy nad Seminarium objął Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Michał Gramatyka.