System kopii zapasowych NFZ

WASKO S.A. zrealizowało umowę ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, której przedmiotem była rozbudowa systemu do wykonywania kopii zapasowych. Przez najbliższe dwa lata eksperci z WASKO S.A. będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe i konsultacyjne dla systemu backupu, którym objęte zostało środowisko IT Klienta. WASKO S.A. od wielu lat wspiera swoich Partnerów oferując kompleksowe usługi i szeroki wachlarz produktów do administracji i utrzymania infrastruktury IT we wszystkich sektorach gospodarki.

NFZ Katowice

WASKO S.A. podpisało umowy z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, których przedmiotem jest asysta techniczna dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń firmy F5 oraz systemu do wirtualizacji VMware. Przez najbliższe lata nasi eksperci z będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe dla tych rozwiązań. WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury sprzętowej we wszystkich sektorach gospodarki.

Nowa serwerownia w Centrum Onkologii w Gliwicach

Dnia 28.02.2018r. WASKO SA zakończyła sukcesem realizację projektu pn. „Zakup i instalacja infrastruktury niezbędnej do gromadzenia i przetwarzania danych diagnostycznych wOśrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Gliwicach”.Projekt obejmował prace adaptacyjne oraz dostawę wielu niezbędnych systemów i instalacji technicznych, dzięki którym serwerownia może pracować w wysokim standardzie bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych i medycznych. 

Infrastruktura WASKO w Szpitalu św. Jadwigi w Trzebnicy

W dniu 8 marca 2018 WASKO S.A. zawarło umowę ze Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.Przedmiotem kontraktu o wartości ponad 1,3 mln zł jest zaprojektowanie, dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury informatycznej dla Szpitala. Firma WASKO S.A. będzie również świadczyć usługi asysty technicznej i serwisu gwarancyjnego w ramach zawartej umowy.WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury systemowo sprzętowej we wszystkich sektorach gospodarki. 

MONITEL-HF system zdalnego monitorowania serca

WASKO S.A. stawia na intensywny rozwój działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.Znaczącą rolę w realizacji celów rozwojowych spółki odgrywa współpraca biznesu z nauką. Jednym ze zrealizowanych przez WASKO projektów badawczo-rozwojowych jest MONITEL-HF, którego celem było opracowanie modelu do poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca oraz redukcję kosztów ich leczenia, wykorzystującego teletransmisję danych medycznych pozyskiwanych z heterogenicznego ekosystemu urządzeń wszczepialnych.W ramach projektu spółka WASKO zdobyła know-how, który skutkował powstaniem aplikacji do hierarchicznej obsługi danych dostarczanych przez wszystkie dostępne na rynku urządzenia stymulujące pracę serca – kardiowertery ICD lub CRT-D i CRT-P. Poprawne i niezwłoczne przetwarzanie niezbędnych danych gwarantuje  możliwość natychmiastowej diagnozy i reakcji medycznej.Z wynikami projektu będzie można zapoznać się już 17 stycznia w Katowicach w trakcie wykładu prof. dr. hab. Lecha Polońskiego pt. „Telemonitoring Pacjentów z urządzeniami wysokoenergetycznymi”. Wykład odbędzie się w ramach seminarium „Praktyczne Wykorzystanie Rozwiązań Telemedycznych”. Patronat Honorowy nad Seminarium objął Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Michał Gramatyka.
 

Wyposażamy szpitale

Spółka WASKO S.A. zrealizowała umowę na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi.Umowę o wartości 180 294 zł brutto zakładającą dostawę stacji roboczych, monitorów i oprogramowania w ciągu 21 dni od podpisania kontraktu zawarto 29 listopada.Mimo 21-dniowego terminu dostawy, dzięki sprawnemu zarządzaniu projektem i wzorowej współpracy z dystrybucją, przedmiot umowy udało się zrealizować w ciągu zaledwie dwóch tygodni.Współpraca z WASKO S.A. to gwarancja satysfakcji i efektywności działań. Założona w 1988 roku spółka obecnie jest liderem grupy kapitałowej zatrudniającej 1500 pracowników. W skład grupy wchodzą spółki: COIG S.A., GABOS sp. z o.o., LogicSynergy sp. z o.o. oraz D2S sp. z o.o. Założycielem i głównym akcjonariuszem WASKO S.A. jest Wojciech Wajda.