Zaprojektowanie i Wybudowanie Obiektu Kolokowanego OR/DME w Lokalizacji Działyń

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie w dniu 28 maja 2015 r. wybrała ofertę WASKO S.A. w przetargu nieograniczonym na: Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie obiektu kolokowanego DME/OR (radiolatarni DME wraz z ośrodkiem radiokomunikacyjnym) w lokalizacji „ Działyń” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.W swoim dorobku WASKO posiada już liczne realizacje projektów budowy dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej tak ośrodków radiokomunikacyjnych (OR) jak i ośrodków radionawigacyjnych (DME, DVOR/DME). Teraz po raz pierwszy spółka podejmie się realizacji zaprojektowania, budowy, wyposażenia i uruchomienia tzw. kolokowanego obiektu dla PAŻP. Ośrodek (obiekt) ten zostanie wybudowany w lokalizacji „Działyń” znajdującej się w powiecie makowskim w województwie mazowieckim i posiadać będzie funkcje radiokomunikacyjną (OR) oraz radionawigacyjną (radiolatarnia DME) ze wspólną, wykonaną w konstrukcji stalowej wieżą dla anten obu systemów. Po zakończeniu prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych WASKO obejmie wybudowany obiekt opieką serwisowo-gwarancyjną przez okres 6 lat.Przedmiot zamówienia obejmuje m. in.:
 • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla obiektu kolokowanego DME/OR z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • dobór i skompletowanie urządzeń z opracowaniem kompletnej dokumentacji technicznej,
 • budowę obiektu DME/OR wraz z wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami umożliwiającymi kompletną instalację i uruchomienie obiektu oraz budowę koniecznej do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania obiektu infrastruktury technicznej,
 • uzyskanie w imieniu Zamawiającego dla obiektu DME/OR w lokalizacji „Działyń” wraz z konieczną infrastrukturą techniczną prawomocnych decyzji administracyjnych w tym decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Więcej o systemach kontroli ruchu lotniczego.
 

WASKO SA dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wybrała ofertę WASKO do realizacji trzech z pięciu części przetargu na dostawę i montaż wyposażenia techniczno-operacyjnego na nowej wieży kontroli ruchu lotniczego w Poznaniu. WASKO wyposaży nową wieżę kontroli ruchu lotniczego lotniska Ławica w Poznaniu – TWR Poznań. W ramach zakontraktowanych prac WASKO zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje na nowej wieży system radiokomunikacyjny i teletransmisyjny. Ponadto spółka dostarczy lampy sygnalizacyjne typu „Light Gun”.W ramach zadania WASKO udzieli 5 lat gwarancji na dostarczone urządzenia i zainstalowane systemy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z unijnego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.Więcej o systemach kontroli ruchu lotniczego.

WASKO S.A. wybuduje Ośrodki Radiokomunikacyjne Włocławek i Drezdenko

W ramach umowy zawartej 25 czerwca 2014 r. WASKO SA wybuduje, uruchomi i wyposaży dwa Ośrodki Radiokomunikacyjne Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w OR Włocławek oraz OR Drezdenko w Niegosławiu.Kontrakt obejmuje stworzenie infrastruktury technicznej w obu lokalizacjach wraz z wybudowaniem 43-metrowej wieży o konstrukcji strunobetonowej we Włocławku i adaptacją istniejącej wieży w Niegosławiu. WASKO SA wykona instalację wyposażenia, dostarczy najwyższej klasy urządzenia radiokomunikacyjne oraz wszelkie akcesoria umożliwiające kompletną instalację, uruchomienie i eksploatację nowych obiektów.Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
satellite in orbit

WASKO S.A. wybuduje Ośrodek Radiokomunikacyjny (OR) Poznań

WASKO S.A. wybuduje dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Ośrodek Radiokomunikacyjny (OR) na lotnisku Ławica w Poznaniu. W ramach wykonywanych prac WASKO S.A. zaprojektuje, wybuduje, wyposaży i uruchomi ośrodek.Zadanie obejmuje:
 • zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z postawieniem 35-metrowej wieży o konstrukcji strunobetonowej,
 • instalację odpowiedniego wyposażenia,
 • dostawę najwyższej klasy urządzeń radiokomunikacyjnych, jak i wszelkich akcesoriów umożliwiających kompletną instalację,
 • uruchomienie i eksploatację obiektu.
OR Poznań powstanie na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica obok nowo budowanej wieży kontroli ruchu lotniczego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z unijnego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

Budowa Obiektu Radionawigacyjnego DME Jędrzejów dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

19.11.2013 WASKO S.A. i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) zawarły umowę dotyczącą zaprojektowania, wybudowania, wyposażenia i uruchomienia obiektu radionawigacyjnego DME Jędrzejów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, odpowiednim wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami umożliwiającymi kompletną instalację, uruchomienie i eksploatację obiektu.W ramach realizowanej umowy WASKO wykona rozbiórkę, demontaż i utylizację istniejącego obiektu VOR/DME i wybuduje w jego miejscu nowoczesną radiolatarnię DME (Distance Measuring Equipment), czyli system pomiaru odległości pomiędzy samolotem a stacją naziemną. Nowy obiekt DME w Jędrzejowie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa lotniczego w obszarze lotów kontrolowanym przez lotnisko Kraków-Balice.
pazp_logo

Budowa Obiektu Radionawigacyjnego DVOR/DME Czempiń dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

16 października 2013 r. została zawarta umowa pomiędzy WASKO S.A. i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z siedzibą w Warszawie, dotycząca zaprojektowania, wybudowania, wyposażenia i uruchomienia obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME Czempiń wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach realizowanej umowy WASKO wybuduje radiolatarnię DVOR wraz z urządzeniem pomiaru odległości DME (Distance Measuring Equipment).DVOR (Doppler VHF Omnidirectional Range) to rodzaj radiolatarni stosowanej w radionawigacji lotniczej. Oba systemy umożliwią pilotom samolotów bardzo precyzyjne określanie w czasie rzeczywistym swoich pozycji w obszarze lotów kontrolowanym przez lotnisko Poznań-Ławica.Umowa obejmuje:
 • dobór i kompletację urządzeń radionawigacyjnych z opracowaniem niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • budowę obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME z wyposażeniem, niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami umożliwiającymi kompletną instalację, uruchomienie i prawidłową eksploatację obiektu,
 • wykonanie wszelkich koniecznych pomiarów i prób umożliwiających kontrolę poprawności budowy obiektu, instalacji i montażu urządzeń,
 • szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji oraz konserwacji zainstalowanych urządzeń radionawigacyjnych DVOR/DME i teletransmisyjnych.
pazp_logo