WASKO dla PAŻP

W dniu 30 marca 2017 roku WASKO S.A. podpisało z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej dwie umowy w ramach realizacji których WASKO dostarczy do PAŻP sprzęt teletransmisyjny oraz oprogramowanie wraz z licencjami i dokumentacją. Dostawie sprzętu towarzyszyć będzie szkolenie z jego obsługi i konserwacji dla techników PAŻP. Wszystkie dostarczone w ramach umów urządzenia zostaną objęte rozszerzoną gwarancją producenta, a całodobowy nadzór nad ich prawidłowym działaniem realizowany będzie z wykorzystaniem Call Center i Service Desk WASKO. Umowy zostaną zrealizowane w ciągu 60 dni od daty ich zawarcia.

Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla PAŻP

W dniu 07.10.2016 została zawarta umowa pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i WASKO S.A. w związku z realizowaną przez PAŻP budową nowej wieży kontroli ruchu lotniczego na lotnisku Kraków Balice. W ramach podpisanej umowy WASKO wyposaży nową krakowską wieżę kontroli w zaawansowany technologicznie sprzęt teleinformatyczny renomowanych światowych producentów.Wszystkie dostarczone w ramach umowy urządzenia zostaną objęte rozszerzoną gwarancją producenta, a całodobowy nadzór nad ich prawidłowym działaniem realizowany będzie z wykorzystaniem Call Center i Service Desk WASKO. Umowa zostanie zrealizowana w ciągu 120 dni od daty jej zawarcia.

Budowa nowych obiektów radiokomunikacyjnych dla PAŻP

W dniu 04.08.2016 spółka WASKO S.A. podpisała umowę z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej na zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie obiektów radiokomunikacyjnych (OR) wraz z niezbędnymi urządzeniami i akcesoriami umożliwiającymi kompletną instalację, uruchomienie i eksploatację obiektów w lokalizacjach Chojnice, Piła oraz Połczyn Zdrój.W ramach umowy, firma WASKO SA zaprojektuje, wybuduje, wyposaży i uruchomi 3 obiekty radiokomunikacyjne, w skład których wchodzić będą nowatorskie betonowe kontenery techniczne o podwojonej względem standardowej powierzchni, 50 metrowe strunobetonowe wieże antenowe oraz najnowocześniejsza aparatura techniczna i urządzenia radiokomunikacyjne. Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy.Jest to kolejny radiokomunikacyjny projekt WASKO S.A. realizowany dla PAŻP w ramach intensywnie prowadzonej przez Agencję modernizacji krytycznej infrastruktury radiokomunikacyjnej zapewniającej bezpieczeństwo polskiego nieba i pasażera.
 

Dostawa systemu komunikacyjnego dla lotniska we Wrocławiu i Gdańsku

W ubiegłym tygodniu WASKO SA podpisało dwie umowy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, których zakres obejmuje projekt, dostawę, instalację i uruchomienie systemu komunikacyjnego radiolinii cyfrowych na potrzeby służb kontroli ruchu lotniczego w Porcie Lotniczym we Wrocławiu oraz Gdańsku. Dodatkowo, w ramach kontraktu dotyczącego lotniska w Gdańsku, WASKO SA dostarczy, zainstaluje i uruchomi towarzyszącą infrastrukturę teletechniczną (multipleksery).Wszystkie prace dla Portu Lotniczego we Wrocławiu zostaną wykonane w rekordowo krótkim czasie, tj. w okresie 80 dni, natomiast realizacja kontraktu dla gdańskiego lotniska nastąpi w ciągu 6 miesięcy (szerszy zakres umowy). Oba projekty objęte są 5-letnią gwarancją jakości i rękojmi za wady.
 

Dostawa systemów radiokomunikacyjnych dla PAŻP

Dnia 30 maja 2016r. została zawarta umowa pomiędzy WASKO S.A. a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej na dostawę systemów radiokomunikacyjnych dla polskich służb kontroli ruchu lotniczego.W ramach umowy WASKO dostarczy nowoczesne systemy łączności radiowej do 10 największych lotnisk w Polsce, w tym Warszawy, Krakowa, Katowic, Gdańska, Wrocławia, Poznania, Bydgoszczy, Szczecina, Rzeszowa i Zielonej Góry. Dostawie systemów towarzyszyć będą usługi ich instalacji, konfiguracji i uruchomienia, w tym integracji nowych urządzeń z istniejącą infrastrukturą PAŻP. WASKO przeprowadzi również szkolenia w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczanych systemów dla łącznie ponad trzydziestu techników PAŻP ze wszystkich dziesięciu lokalizacji, do których trafią nowe urządzenia.Wszystkie prace zostaną wykonane w czasie krótszym niż 6 miesięcy.
pazp_logo

WASKO na konferencji dla Przedstawicieli Portów Lotniczych

W dniu 18 listopada 2015r. w Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport odbyła się konferencja dla Przedstawicieli Portów Lotniczych organizowana przez Konsorcjum Naukowo-Poprzemysłowe, w składzie WASKO S.A. (lider), Politechnika Warszawska, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Politechnika Śląska, Creo Tech Instruments S.A. oraz Wojskowa Akademia Techniczna.Spotkanie było poświęcone projektom realizowanym w ramach europejskiego Programu SESAR, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań i technologii planowanych do wdrożenia w obszarze lotnisk cywilnych oraz potencjalnych możliwości inwestycyjnych do roku 2020.Jednym z prelegentów był dyrektor zarządzający stowarzyszeniem lotnisk (SESAR Deployment Airport Operators Grouping (SDAG EEIG)) oraz jednocześnie pełniący funkcję Civil Airports Liaison Officer w SESAR Deployment Manager – Pan Luc Laveyne, który wygłosił prezentację na temat roli lotnisk w programie SESAR. Obecny był także pan Jakub Kępa – pełniący stanowisko przedstawiciela ANSPs w SESAR Deployment Manager, który przedstawił stan realizacji projektów w tzw. Grupie pilotażowej 25 europejskich portów lotniczychW trackie konferencji miały miejsce dyskusje dotyczące wyzwań stojących przez polską branżą lotniczą w zakresie wdrażania nowych technologii wymaganych przez SESAR, które pozwolą lepiej przygotować się do nadchodzących zmian. Podkreślono także, że ze względu na cele i złożoność realizowanych projektów, konieczne jest pełne współdziałanie instytucji zarządzających przestrzenią powietrzną, operatorów lotniskowych i linii lotniczych, przy wsparciu polskich ośrodków badawczo-rozwojowych oraz przemysłu.Dla Wasko S.A., firmy ukierunkowanej na rozwój nowych technologii, stawia to wyzwanie i jednocześnie szansę otwarcia się na nowy segment rynku o potencjalnie dużych możliwościach inwestycyjnych.