Modernizacja węzła przesyłowego Lwówek

W dniu 07.10.2016r. została zawarta umowa pomiędzy WASKO S.A. a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na „Modernizację Węzła Przesyłowego Lwówek”. W ramach realizacji przedmiotu umowy, WASKO S.A. opracuje dokumentację projektową, zmodernizuje układy pomiarowe i system pomiarowo-rozliczeniowy oraz układ regulacji i system sterowania, a także wymieni agregat prądotwórczy i opracuje aplikacje sterującą i rozliczeniową WP Lwówek. Wszystkie prace zostaną wykonane w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
Part of the equipment of modern compressor station

WASKO S.A. wykona dla OGP GAZ-SYSTEM S.A. platformę aukcyjną

WASKO S.A. wykona dla OGP GAZ-SYSTEM S.A. Międzyoperatorską Platformę Aukcyjną Przepustowości, pozwalającą na przeprowadzanie aukcji m.in. produktów powiązanych na bazie istniejącego rozwiązania w systemie SWI (System Wymiany Informacji).WASKO, w oparciu o rozwiązania wypracowane w SWI oraz wymagania biznesowe, opracuje koncepcję, a następnie zaprojektuje, wykona i wdroży system pozwalający na przeprowadzanie aukcji przepustowości, w tym produktów powiązanych.
platforma_it