WASKO dostarcza kolejną centralę cyfrową

W październiku WASKO S.A. podpisało umowę podwykonawczą z Computex Sp. z o. o., której przedmiotem jest dostawa i wdrożenie centrali cyfrowej w projekcie: Cyfrowe usługi w zakresie udostępnienia informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Dywitach.Jest to kolejny z projektów, po wdrożeniach w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, Starostwie Powiatowym w Ełku i Starostwie Powiatowym w Olecku, w ramach którego eksperci WASKO S.A. dostarczą, skonfigurują i uruchomią centralę cyfrową oraz telefony w oparciu o rozwiązania producenta Avaya.

WASKO z usługami profesjonalnymi dla polskiego rynku

Dział profesjonalnych usług WASKO w ostatnim okresie zawarł umowę m.in. z Politechniką Wrocławską na usługi wsparcia i serwisu we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym a także z Akademickim Centrum Komputerowym „Cyfronet” Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na dostawę i wdrożenie ultrawydajnych przełączników sieciowych Juniper. Spółka podpisała też umowę ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na rozbudowę infrastruktury serwerowej. WASKO dostarczy i serwisować będzie też system PACS dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. WASKO zapewnia też serwis i wsparcie techniczne infrastruktury dla Gminy Kielce. W ramach projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce”. Kolejnym kontraktem jest umowa z MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu na dostawę instalacji macierzy dyskowej Hitachi.WASKO od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów składowania danych, systemów wysokiej dostępności i ciągłości funkcjonowania.

Grupa Kapitałowa WASKO na Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

Po raz czwarty w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się forum będące platformą wymiany doświadczeń przedstawicieli samorządów z ludźmi administracji państwowej i biznesu. XVI edycja obejmie 60 debat i wykładów. W ramach forum odbędzie Kongres Skarbników Polskich Samorządów, Zjazd Sekretarzy, Forum Przewodniczących Rad. Przez dwa dni będzie okazja wymiany doświadczeń i wiedzy w obszarach finansów, techniki, planowania i zagospodarowania przestrzennego, służby zdrowia, oświaty, ustroju samorządu i spraw związanych z gospodarką komunalną.

W tym roku aż cztery firmy GK WASKO przedstawiają swoja ofertę dla tego obszaru rynku. Są to: WASKO, COIG, Gabos i LogicSynergy.

Dla COIGu, który już ponad 25 lat dostarcza rozwiązania informatyczne dla samorządów to kolejna okazja do spotkania z wieloletnimi klientami, a także nowymi potencjalnymi odbiorcami nowoczesnych technologii.

Więcej informacji o Forum: http://www.samorzadoweforum.pl/

COIG partnerem Europejskiego Forum Technologicznego

Wczoraj w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w ramach Expo Nowego Przemysłu odbyła się sesja plenarna pod hasłem „Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa”.

Wystąpienie inauguracyjne wygłosił wicepremier Jarosław Gowin, a referaty wygłosili: Carlos Moedas, prof. Jerzy Buzek, Jadwiga Emilewicz, prof. Łukasz Szumowski, Maximilian Steiert, Mika Lautanala, Jakub Miler, prof. Jan Palmowski, Lluis Rovira, prof. Lucyna Woźniak, Anna Groeninx von Zoelen.

W metropolitalnej sesji popołudniowej pt.: „Nowe technologie w zarządzaniu wielką aglomeracją i jej infrastrukturą”, reprezentujący COIG S.A., Pan Zygmunt Łukaszczyk przedstawił praktyczne zastosowanie aplikacji informatycznych wspomagających zarządzanie miastem.

Forum towarzyszyła wystawa Expo Nowego Przemysłu, gdzie można było zobaczyć m.in. elektryczne samochody, elektryczne pojazdy dwukołowe i technologie wspierające ten rodzaj motoryzacji.


W dniu dzisiejszym kolejne sesje panelowe. Zobacz więcej: http://www.npexpo.pl

Dostawa, instalacja i konfiguracja klastra niezawodnościowego

W dniu 12 września 2018r. WASKO S.A. zawarło umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie, której przedmiotem jest dostawa, instalacja i konfiguracja klastra niezawodnościowego w oparciu o sprzęt Hitachi Vantara wraz z funkcjonalnością Global Active Device (GAD).Wdrożenie tego rozwiązania zapewni Ministerstwu Sportu i Turystyki ciągły i nieprzerwany dostęp do danych w trybie active-active. Dane zapisywane będą równolegle w dwóch serwerowniach (nadzorowane z trzeciej lokalizacji) przez co nawet w przypadku awarii jednej z nich dostęp do danych będzie nieprzerwanie świadczony.
Przez najbliższe trzy lata eksperci z WASKO S.A. będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe i konsultacyjne dla systemu zbudowanego w oparciu o wspomniane rozwiązanie Hitachi GAD. Jest to jeden z najlepszych systemów klasy korporacyjnej w dziedzinie rozwiązań składowania, zabezpieczenia i zapewnienia ciągłości działania systemów oraz dostępności do danych na nim składowanych.
WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów składowania danych, systemów wysokiej dostępności i ciągłości funkcjonowania.

Sprawna budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Jako generalny wykonawca projektu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego”  możemy odnotować fakt terminowego zgłoszenia do odbiorów wykonanych podłączeń dla  ponad 80-ciu szkół z ogólnej liczby 102 szkół planowanych do podłączenia w ramach realizowanego projektu. Aktualnie prowadzone są prace nad przyłączeniem pozostałych 20 proc. placówek, które już wkrótce mają być częścią Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.W powiecie żywieckim zostało wybudowanych 16 światłowodowych węzłów szkieletowych usytuowanych w szafach telekomunikacyjnych. Do każdej z szaf będą doprowadzone łącza światłowodowe z węzła wymiany ruchu internetowego. Serce, czyli kontener teletechniczny, główny punkt wymiany ruchu w sieci, został już zamontowany w Żywcu. Zainstalowano również szafy m.in. w Milówce, Rajczy, Pietrzykowicach, Lipowej, Koszarawie, Ślemieniu, Łękawicy, Węgierskiej Górce, Sopotni Małej, Jeleśni oraz Pewli Małej. Będą one pełniły funkcję punktów styku z siecią. Obecnie prowadzone są prace nad uruchomieniem sieci dla mieszkańców miejscowości: Łękawica, Kocierz, Okrajnik, Rychwałd, Ślemień, Lipowa, Leśna, Pietrzykowice, Twardorzeczka, Sienna, Słotwina, Wieprz, Węgierska Górka.