Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach w dniu 4 grudnia 2015r. podpisała z WASKO S.A. umowę w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa urządzeń sieciowych Juniper Networks wraz z niezbędnymi akcesoriami i serwisem na okres 36 miesięcy dla Laboratorium Technologii Sieciowych i Informatycznych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Śląskiej

W dniu 5 listopada 2015r. Politechnika Śląska w Gliwicach podpisała z WASKO S.A. umowę w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu SYSCANCER 17”.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług wdrożenia dostarczonego sprzętu wraz z dokumentacją techniczną i powykonawczą oraz integracją z infrastrukturą Zamawiającego:
  • Macierzy dyskowej,
  • Dysków SATA do macierzy,
  • Pamięci RAM do serwerów IBM HS22V,
  • Niezbędnego: okablowania, modułów sfp+, listwy zasilające PDU.

Dostawa routerów dla Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej

Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach w dniu 30 października 2015r. podpisała z WASKO S.A. umowę w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa routerów IP/MPLS dla Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej”.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 9 uniwersalnych routerów IP/MPLS (w identycznych konfiguracjach dla każdej ze sztuk), wraz ze wszystkimi niezbędnymi licencjami oraz wsparciem technicznym.

Dostawa urządzeń sieciowych dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 12 października 2015r. podpisał z WASKO S.A. umowę w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa wyposażenia centrum obliczeniowego oraz urządzeń niezbędnych do adaptacji sieci do standardu 10G w ramach projektu: Centrum Technologii Informacyjnych Nauk Humanistyczno – Społecznych w zakresie zadania nr 2 – urządzenia sieciowe.Przedmiotem dostawy dla zadania nr 2 jest dostawa urządzeń sieciowych: Routerów, Firewalli, Przełączników, Systemu do Zarzadzania oraz patchkordów wraz z niezbędnym okablowaniem.