Wsparcie techniczne dla uczelni wyższych

WASKO S.A. zawarło z Politechniką Śląską w Gliwicach oraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego umowy, których przedmiotem jest świadczenie usługi wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Juniper Networks.

Certyfikowani inżynierowie WASKO S.A. przez najbliższy rok będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe w zakresie posiadanej przez Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej oraz UKSW zaawansowanej infrastruktury sieciowej, zbudowanej w oparciu o urządzenia Juniper.

Od ponad 30 lat WASKO S.A. projektuje, buduje i utrzymuje sieci LAN/WLAN/WAN oraz sieci Data Center. Oferta WASKO S.A obejmuje zarówno budowę infrastruktury aktywnej, jak i pasywnej.

Serwis Juniper

WASKO S.A. zawarło umowę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie której przedmiotem jest roczny serwis urządzeń sieciowych Juniper Networks. Certyfikowani inżynierowie WASKO S.A., przez najbliższy rok, będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe w zakresie dostarczonego sprzętu. WASKO S.A. jako jeden z największych polskich integratorów IT posiada kompetencje z zakresu realizacji systemów sieciowych we wszystkich sektorach gospodarki.

Dostawa uniwersalnych routerów IP/MPLS dla Politechniki Śląskiej

WASKO S.A. zrealizowało umowę z Politechniką Śląska w Gliwicach, której przedmiotem była dostawa routerów IP/MPLS firmy Juniper Networks. Certyfikowani inżynierowie WASKO S.A. dostarczyli i przez rok będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe w zakresie posiadanej przez Politechnikę zaawansowanej infrastruktury sieciowej, zbudowanej w oparciu o urządzenia Juniper.

WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów sieciowych.
Jako jeden z największych polskich integratorów IT posiada doskonałe kompetencje z zakresu realizacji systemów sieciowych we wszystkich sektorach gospodarki. Wybór oferty WASKO S.A potwierdza wiodącą rolę Spółki jako autoryzowanego dostawcy rozwiązań Juniper Networks.

XII edycja Akademickich Targów Pracy

Zostaliśmy zaproszeni na XII edycję Akademickich Targów Pracy (ATP), które odbędą się w Łodzi pod hasłem ‘Młodzi w Łodzi’. Będziemy mieli okazję przedstawić nasze projekty, a studenci i absolwenci szansę na lepsze poznanie naszej Grupy Kapitałowej i możliwość wpasowania swoich pomysłów i ambicji w strategiczne plany Grupy. Targi organizowane są m.in. przez Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Medyczny i Urząd Miasta Łodzi.
logo_atp1

Nowe Technologie na ‘INNOVATIONS IN BIOMEDICAL ENGINEERING’ – Zabrze 2016

Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej zorganizował w dniach od 13 do 15.10.2016 roku V Konferencję Naukową pod nazwą ‘INNOVATIONS IN BIOMEDICAL ENGINEERING.’ Grupa Wasko zaprezentowała swoje projekty w obszarze telemedycyny i aplikacji mobilnych. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Śląskiego, Rektor Politechniki Śląskiej i Prezydent Miasta Zabrze. Konferencja zgromadziła ponad 350 uczestników, w tym zagranicznych jak i krajowych.

WASKO dostawcą sprzętu sieciowego dla Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski w dniu 18.08. 2016r. wybrał ofertę firmy WASKO S.A., która okazała się najkorzystniejsza i spełniała wszystkie wymagania na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Sukcesywną dostawę sprzętu sieciowego na potrzeby sieci komputerowej UW. Zamówienie będzie realizowane w terminie od 01.09.2016 do 31.08.2017.