Wasko S.A. zrealizowała Dolnośląską Sieć Szkieletową

W dniu 27 kwietnia 2015 odbyła się uroczystość zakończenia projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” realizowanego przez konsorcjum, którego liderem była spółka Wasko S.A.Projekt Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej realizowany wspólnie z firmami Fonbud i Telnet był pierwszą tego typu inwestycją w Polsce zleconą przez samorząd. Umowę z konsorcjum podpisał w roku 2012 Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Jej wartość opiewała na kwotę blisko 150 mln zł. Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wykonanie regionalnej sieci szerokopasmowej obejmującej wszystkie powiaty województwa Dolnośląskiego (1030 miejscowości w 131 gminach). Przy realizacji zastosowano po raz pierwszy na tak dużą skalę technologię mikrokanalizacji. Po uruchomieniu wybudowanej sieci dostęp do szybkiego Internetu uzyska około 350 tysięcy gospodarstw domowych, co stanowi około 1 mln mieszkańców województwa Dolnośląskiego.Uroczyste zakończenie inwestycji odbyło się w zamku Topacz. Wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Władze Województwa Dolnośląskiego, reprezentanci miast, gmin i powiatów, przedstawiciele firm realizujących projekt oraz podmiotów, na czele ze spółkami grupy PKP S.A., bez których prawidłowe i terminowe wykonanie prac byłoby niemożliwe. Podczas gali Marszałek Województwa wręczył wyróżnienia przedstawicielom gmin i powiatów, które wniosły największy wkład w realizację projektu. Uroczystość zamknął akt przekazania przez Prezesa Zarządu Wasko S.A. – Pana Wojciecha Wajdę i Prezesa Zarządu Fonbud Sp. z O.O. – Pana Adama Stepasiuka kluczy do obiektów Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej Panu Marszałkowi Województwa Cezaremu Przybylskiemu i Wicemarszałkowi Jerzemu Michalakowi.
  
 
 

WASKO S.A. wybuduje Ośrodki Radiokomunikacyjne Włocławek i Drezdenko

W ramach umowy zawartej 25 czerwca 2014 r. WASKO SA wybuduje, uruchomi i wyposaży dwa Ośrodki Radiokomunikacyjne Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w OR Włocławek oraz OR Drezdenko w Niegosławiu.Kontrakt obejmuje stworzenie infrastruktury technicznej w obu lokalizacjach wraz z wybudowaniem 43-metrowej wieży o konstrukcji strunobetonowej we Włocławku i adaptacją istniejącej wieży w Niegosławiu. WASKO SA wykona instalację wyposażenia, dostarczy najwyższej klasy urządzenia radiokomunikacyjne oraz wszelkie akcesoria umożliwiające kompletną instalację, uruchomienie i eksploatację nowych obiektów.Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
satellite in orbit

Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Spółka WASKO stworzyła zintegrowany system zarządzania jedenastoma budynkami wchodzącymi w skład Parku Naukowo-Technologicznym „Euro-Centrum” w Katowicach.W ramach umowy został wdrożony system OpenEye BMS, który pełni rolę systemu nadzorującego, monitorującego i wykonawczego dla następujących instalacji znajdujących się w budynkach:
  • automatyki węzłów cieplnych
  • automatyki central wentylacyjnych
  • automatyki klimakonwektorów
  • automatyki wody lodowej
  • automatyki układu odbioru ciepła z układu solarnego
Wszystkie powyższe instalacje zostały zintegrowane z systemem OpenEye BMS. W ramach prac zostały zamontowane liczniki energii elektrycznej w poszczególnych budynkach. Dzięki temu system OpenEye BMS pełni również rolę systemu monitorującego i kontrolującego zużycie energii elektrycznej w poszczególnych instalacjach: węzłach cieplnych, agregatach chłodniczych, centralach wentylacyjnych itp.

WASKO S.A. wybuduje Ośrodek Radiokomunikacyjny (OR) Poznań

WASKO S.A. wybuduje dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Ośrodek Radiokomunikacyjny (OR) na lotnisku Ławica w Poznaniu. W ramach wykonywanych prac WASKO S.A. zaprojektuje, wybuduje, wyposaży i uruchomi ośrodek.Zadanie obejmuje:
 • zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z postawieniem 35-metrowej wieży o konstrukcji strunobetonowej,
 • instalację odpowiedniego wyposażenia,
 • dostawę najwyższej klasy urządzeń radiokomunikacyjnych, jak i wszelkich akcesoriów umożliwiających kompletną instalację,
 • uruchomienie i eksploatację obiektu.
OR Poznań powstanie na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica obok nowo budowanej wieży kontroli ruchu lotniczego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z unijnego Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

WASKO S.A. wykona 40 km sieci światłowodowej w ramach projektu 8.3 dla Gminy Zawiercie

WASKO S.A. wykona dla Miasta Zawiercie sieć szerokopasmową w ramach projektu pt. “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Zawiercie”.W ramach projektu WASKO S.A. wybuduje sieć światłowodową i dostarczy niezbędne urządzenia, na bazie których zapewni dostęp do sieci Internet jednostkom miejskim (szkoły podstawowe, gimnazja, jednostki samorządu terytorialnego), jak również 300 rodzinom w zawierciańskich sołectwach i osiedlach.Budowa o wartości ponad 7,5 mln PLN będzie dofinansowana w ponad 85% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Zgodnie z umową zakończenie inwestycji planowane jest w połowie przyszłego roku.
01_budynki

Modernizacja zajezdni tramwajowej POGODNO w Szczecinie

WASKO S.A., w ramach projektu modernizacji zajezdni tramwajowej „Pogodno” w Szczecinie, wykona dla spółki Tramwaje Szczecińskie System Zarządzania Zajezdnią oraz Systemy Niskonapięciowe.Prace obejmą kompleksową usługę począwszy od zaprojektowania przez dostawę, wdrożenia aż do uruchomienia systemów, w tym:
 • Systemu Zarządzania Zajezdnią (System DMS),
 • Systemów Niskonapięciowe ( Systemy NN) obejmujących:
  • sieci teleinformatyczne, w tym sieci LAN oraz telefonii,
  • CCTV (monitoring),
  • SSWiN – system sygnalizacji włamania i napadu,
  • KD – kontrola dostępu;
  • BMS – system kontroli/sterowania obiektu;
  • system kontroli pracowników ochrony;
  • system alarmu pożaru SAP.
Po zakończeniu prac wdrożeniowych WASKO S.A. zapewni serwis gwarancyjny.Umowa realizowana będzie w ramach zamówienia publicznego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zajezdni tramwajowej „Pogodno” w Szczecinie w projekcie pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Pogodno_02