WASKO S.A. zadba o bezpieczeństwo podczas WOLRD GAMES 2017 we Wrocławiu!

WASKO S.A. podpisało umowę ze spółką NEXUS NOWE TECHNOLOGIE S.A. z siedzibą we Wrocławiu, której przedmiotem jest budowa systemu biletującego i identyfikacji kibiców z kontrolą wejść na stadionie Olimpijskim, mieszczącym się przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu.W ramach wykonywanych prac WASKO S.A. dostarczy i zamontuje specjalistyczne czytniki stadionowe, serwery kontroli dostępu, firewall, dostarczy również palmtopy do obsługi VIP oraz osób niepełnosprawnych i wykona przynależną infrastrukturę wifi. Za bezpieczny przebieg imprez masowych na stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, odpowiadać będzie oprogramowanie OLIMP firmy WASKO S.A., wdrożone na kilkudziesięciu stadionach w całej w Polsce. Zgodnie z umową, zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec lutego 2017 r.
worldgames1

System OLIMP na stadionie Widzewa w Łodzi

W dniu 27.06.2016, WASKO S.A. podpisało umowę z firmą Irbis na zbudowanie Systemu sprzedaży biletów i identyfikacji kibiców na stadionie Widzew Łódź w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego przy al. Piłsudzkiego 138 w Łodzi wraz z przebudową układu drogowego”.W ramach wykonywanych prac WASKO S.A. dostarczy i zainstaluje system kontroli dostępu, w tym czytniki umożliwiające identyfikację kibiców oraz 19 bramofurt stadionowych podwójnych wysokich i 5 tripodów niskich do kontroli ruchu osobowego. W skład zamówienia wchodzą stanowiska kasowe do sprzedaży biletów oraz serwery wspierające kontrolę dostępu i umożliwiające sprzedaż biletów online. Nad procesem sprzedaży biletów, weryfikacji wejściówek i realizacją zakazów stadionowych w oparciu integrację z „System Centralny Kibic”, czuwać będzie autorskie oprogramowanie OLIMP firmy WASKO.System stadionowy OLIMP został już z powodzeniem wdrożony na ponad 20 stadionach w całej Polsce, w tym obiektach Ekstraklasy. Jednocześnie, jest to już drugie wdrożenie (obok stadionu ŁKS) Systemu OLIMP na stadionie piłkarskim w Łodzi.Zakończenie realizacji projektu przewidziano wrzesień br.
Więcej o systemie Olimp:

WASKO na Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa 2016

WASKO SA. było uczestnikiem Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, organizowanego przez Akademię Marynarki Wojennej oraz Zarząd Targów Warszawskich SA, które odbyło się 14 stycznia 2016r. w Warszawie.Forum objęte patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej, dedykowane było planom, wyposażeniu, technologiom i rozwiązaniom na rzecz obronności morskiej. Tematyka spotkania obejmowała m.in. prezentację pierwszych wyników prac nad projektem Strategii Bezpieczeństwa Morskiego Państwa, postępów planów modernizacji technicznej Marynarki Wojennej RP oraz możliwości polskiego przemysłu i jego zagranicznych kooperantów w realizowaniu prac serwisowych, modernizacji oraz budowy nowych okrętów.Przedstawiciel WASKO SA., Dyrektor Departamentu Sprzedaży Włodzimierz Sosnowski, zaprezentował materiał poświęcony realizacji projektu pn. „Zaprojektowanie i budowa Pomorskiej Magistrali Telekomunikacyjnej – Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM), etap IIA”. Pomorska Magistrala Teleinformatyczna jest szkieletem dla realizacji koncepcji wspomagania zarządzania i podejmowania decyzji przez służby ochrony granic i administracji morskiej, zakładającej zapewnienie bezpiecznego medium transmisyjnego dla: Urzędów Morskich w Gdyni, Szczecinie i Słupsku, Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Marynarki Wojennej RP oraz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.W konferencji uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu w MON Tomasz Szatkowski, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Brysiewicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach oraz parlamentarzyści i przedstawiciele przemysłu obronnego.

System AWIA Horyzont w oddziale Zeppelin Polska

W dniu 23 listopada 2015 roku między WASKO S.A. i Zeppelin Polska Sp. z o.o. podpisana została umowa na „Wdrożenie systemu antykolizyjnego AWIA Horyzont w oddziale Zeppelin”. Wdrożenie obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie systemu przez firmę WASKO S.A. w wydziale makulaturowni. W skład systemu wchodzą nadajniki osobiste przeznaczone dla pracowników oraz kierowców zaopatrzenia zewnętrznego, kompletne terminale operatorów zaimplementowane na pojazdach transportu wewnętrznego oraz szafy, listwy i stacje ładujące.Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec grudnia 2015r.
Horyzont_zeppelin_2015_mid

WASKO S.A. zadba o bezpieczeństwo danych w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim

W dniu 30.09.2015, WASKO S.A. podpisało umowę na dostawę urządzeń sieciowych Next Generation Firewall dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.W ramach wykonywanych prac WASKO S.A. dostarczy i zainstaluje urządzenia Firewall, renomowanej firmy Palo Alto Networks, w Katowicach oraz w jednostkach podległych – w Częstochowie i Bielsku-Białej. Dodatkowo, inżynierowie WASKO przeprowadzą szkolenia i pomogą we wdrożeniu tych urządzeń.Zgodnie z umową, zakończenie całej inwestycji planowane jest pod koniec października 2015r.
paloalto_maszyny

Wdrożenie systemu antykolizyjnego dla floty wózków transportowych

Kronopol Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach w dniu 21.08.2015r. zleciła WASKO SA wdrożenie systemu antykolizyjnego dla floty wózków transportowych. Zamówienie obejmuje dostawę, instalację i uruchomienie systemu antykolizyjnego AWIA Horyzont spółki ENTE. W skład systemu wchodzą nadajniki sygnału stanowiące wyposażenie wszystkich pracowników produkcyjnych Kronopol, terminale odbiorcze będące wyposażeniem wózków oraz szafy ładujące i moduły kontroli wyjść. Realizacja projektu odbywać się będzie etapowo i docelowo obejmie swym zasięgiem cały zakład produkcyjny w Żarach. 
awia_horyzont_heder